Stupeň krytí IP: Co jsou IP kódy a jak jsou vodotěsné (+ tabulka)

Co jsou vlastně ty IP kódy, které výrobci a prodejci píší u svých elektronických zařízení?

Opravdu to zajištuje vodotěsnost či prachuodolnost produktu nebo je to jen marketingový tahák?

IP standard se v současnosti stále více a více dostává do popředí při výběru jakékoliv elektroniky, a tak si ho pořádně rozeberem, ať víte o co se jedná a jak to celé funguje.

Co je stupeň krytí IP?

IP (Ingress Protection) je standard, který je definován Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC).

Konkrétně se jedná o standard IEC 60529, který specifikuje úroveň ochrany přístrojů a zařízení před pronikáním nežádoucích látek, jako jsou prach, voda nebo cizí tělesa.

V praxi IP kódy pomáhají s výběrem produktů, které dosahují odolnosti v předem určených podmínkách a splňují určité nároky na kvalitu a spolehlivost.

Standard stupně krytí si v posledních letech získal obrovskou oblibu, a tak je často vyhledáván zájemci o elektroniku a stejně tak často je i zmiňovám výrobci při představování nových produktů. 

Jak je IP značeno?

Stupeň krytí v této normě je značeno IP kódem, který se skládá ze dvou číslic, symbolizující ochranu zařízení před prachem a vodou. Tyto číslice mohou být doplněny také písmenem, které dále specifikuje ochranné vlastnosti produktu.

 • První číslice, která se pohybuje v rozmezí 0-6, udává míru ochrany proti pronikání pevných částic. Vyšší číslo zde znamená, že je zařízení lépe chráněné.
 • Druhá číslice v rozmezí 0-9 udává úroveň ochrany před vlhkostí a vodou. I zde platí, že vyšší číslo znamená lepší ochranu.
 • Doplňující písmeno je volitelné a může dále specifikovat odolné vlastnosti produktu proti různým kapalinám, teplotě nebo větru.

Co když je v IP kódu X namísto číslice?

V IP kódu můžete někdy vidět písmeno X namísto jednoho z čísel. Toto písmeno je použito, pokud výrobce neoznačuje stupeň ochrany pro daný aspekt.

Například, pokud je uvedeno IPX7, znamená to, že zařízení má specifikovanou ochranu proti vodě na úrovni 7, ale stupeň ochrany proti prachu není určen a byl tedy nahrazen písmenem X. 

Tato notace je tak použita záměrně, aby uvedla, že výrobce zařízení netestoval nebo nechce specifikovat, jak dobře zařízení odolává danému elementu.

Písmeno X tedy nemusí nutně znamenat, že zařízení nemá žádnou ochranu proti prachu či vodě. Výrobce zkrátka jen zvolil nespecifikovat tuto hodnotu, například kvůli jinému zaměření výrobku nebo nerelevanci tohoto údaje.

Často takové hodnoty můžete najít například u sluchátek (např. IPX4, IPX7), jelikož se v případě této elektroniky řeší především voděodolnost a ne propusnost pevných částic.

Porovnávací tabulka všech IP hodnocení

První číslice (ochrana proti pevným částicím)Druhá číslice (ochrana proti kapalinám)Doplňující písmeno (volitelné)
X – Nedostatek dat pro hodnoceníX – Nedostatek dat pro hodnoceníF – Ochrana proti oleji
0 – Žádná ochrana proti pevným částicím0 – Žádná ochrana proti voděH – Ochrana pro zařízení s vysokým napětím
1 – Ochrana proti tělesům > ⌀50 mm1 – Ochrana proti kapkám vody padajícím svisleM – Pohyb během testu vodou
2 – Ochrana proti tělesům > ⌀12,5 mm2 – Ochrana proti kapkám vody padajícím pod úhlem 15°S – Stacionární během testu vodou
3 – Ochrana proti tělesům > ⌀2,5 mm3 – Ochrana proti stříkající voděW – Ochrana proti povětrnostním podmínkám
4 – Ochrana proti tělesům > ⌀1 mm4 – Ochrana proti stříkající vodě z jakéhokoli směruK – Specifikováno v ISO 20653 (nahrazuje DIN 40050-9)
5 – Částečná ochrana proti prachu5 – Ochrana proti proudům vody
6 – Úplná ochrana proti prachu6 – Ochrana proti silným proudům vody
6K – Ochrana proti silným proudům vody pod zvýšeným tlakem
7 – Ochrana proti ponoření do 1 metru
8 – Ochrana proti ponoření do hloubky specifikované výrobcem
9 – Ochrana proti silným proudům vody s vysokou teplotou

Stupeň krytí proti pevn. částicím (první číslice)

První číslice IP kódu označuje, jak se produkt dokáže bránit proniknutí pevných částic a zdali je tak prachudolný nebo dokonce prachotěsný.

Celkově může mít jednu ze sedmi hodnot, od 0 do 6, nebo být nespecifikována a tudíž značena písmenem X.

IP0X – Žádná ochrana proti pevným částicím

Zařízení s kódem IP0X nemají žádnou ochranu proti pronikání pevných částic. Tato úroveň krytí se vyskytuje u výrobků, které nevyžadují zvláštní ochranu v běžném prostředí.

IP1X – Ochrana proti tělesům > ⌀50 mm

Zařízení s kódem IP1X jsou chráněna proti velkým cizím tělesům, které mají průměr větší než 50 mm. Taková ochrana zabraňuje vniknutí větších předmětů, jako je například dlaň ruky, do zařízení.

IP2X – Ochrana proti tělesům > ⌀12,5 mm

Hodnota IP2X zajišťuje ochranu proti cizím tělesům, jejichž průměr je větší než 12,5 mm. Tato úroveň ochrany se běžně používá u zařízení, aby zamezila například nechtěnému vniknutí prstů.

IP3X – Ochrana proti tělesům > ⌀2,5 mm

Ochrana IP3X chrání zařízení před malými cizími tělesy s průměrem větším než 2,5 mm. Tato úroveň ochrany je vhodná pro výrobky, které potřebují zamezit vniknutí malým předmětům, jako jsou například kancelářské sponky nebo drobný hmyz.

IP4X – Ochrana proti tělesům > ⌀1 mm

IP4X zajišťuje, že zařízení je chráněno před vniknutím pevných částic s průměrem větším než 1 mm. To zahrnuje například drobný prach a písek, který by mohl proniknout do zařízení a znemožnit funkci přístroje.

IP5X – Částečná ochrana proti prachu

Zařízení s úrovní ochrany IP5X poskytují částečnou ochranu před prachem. Prach může do zařízení pronikat, ale ne v takovém množství, aby ovlivnil jeho funkci nebo zkrátil jeho životnost. Tento stupeň krytí je běžný u zařízení používaných v prachovém prostředí, jako je například stavební nebo průmyslová technika.

IP6X – Úplná ochrana proti prachu

IP6X kód zajišťuje kompletní ochranu zařízení před prachem. To znamená, že do zařízení nemůže proniknout žádný prach, což zvyšuje spolehlivost a životnost zařízení například v extrémně prašných nebo znečištěných prostředích, jako jsou továrny či důlní provozy.

Stupeň krytí proti kapalinám (druhá číslice)

Druhá číslice IP kódu říká, jak produkt odolává kapalinám (nejčastěji vodě) v určitých formách a zdali je tak voděodolný nebo vodotěsný.

Tato číslovka může mít jednu z deseti hodnot, od 0 do 9, nebo být označena písmenem X, které nespecifikuje hodnotu.

IPX0 – Žádná ochrana proti vodě

Zařízení s kódem IPX0 nemají žádnou ochranu proti kapalinám. Výrobky s touto úrovní krytí nejsou vhodné pro použití ve vlhkém prostředí nebo při manipulaci s kapalinami, protože voda či jiná kapalina by mohla způsobit jejich poškození.

IPX1 – Ochrana proti kapkám vody padajícím svisle

Hodnota IPX1 zajišťuje ochranu zařízení před vertikálně padajícími kapkami vody. Testování probíhá po dobu 10 minut s ekvivalentem 1 mm srážek za minutu.

V praxi to znamená, že zařízení odolá škodám způsobeným drobným stékáním vody, například při dešti nebo umývání rukou.

IPX2 – Ochrana proti kapkám padajícím do úhlu 15°

Ochrana IPX2 zabraňuje vniknutí vlhkosti do zařízení, když je voda kapající ze směru nakloněného až do úhlu 15°. Testování probíhá po dobu 2,5 minuty pro každý směr náklonu (celkem 10 minut) s ekvivalentem 3 mm srážek za minutu.

Tento stupeň krytí zaručuje ochranu zařízení, která mohou být vystavena vodě například při naklánění nebo mírném naklonění.

IPX3 – Ochrana proti stříkající vodě

IPX3 kód chrání zařízení před vodou stříkající až pod úhlem 60°. Testování probíhá po dobu 5 minut, pak se opakuje s otočením vzorku o 90° pro druhý 5minutový test.

Tento stupeň krytí je užitečný pro výrobky, které mohou být vystaveny dešti nebo jiným zdrojům vody s mírnějším úhlem stříkání.

IPX4 – Ochrana proti stříkající vodě z jakéhokoli směru

Ochrana IPX4 zaručuje, že zařízení je chráněno před stříkající vodou ze všech směrů. Testování probíhá po dobu 10 minut.

Tento stupeň krytí je obvykle požadován pro zařízení, která mohou být vystavena vodě s proměnlivým směrem, jako jsou venkovní elektronické přístroje nebo světelné zdroje.

IPX5 – Ochrana proti proudům vody

Stupeň krytí IPX5 zajišťuje ochranu před slabým proudem vody ze všech směrů. Testování probíhá po dobu 1 minuty na metr čtvereční, a to nejméně 3 minuty, s vodním objemem 12,5 litrů za minutu, pod tlakem 30 kPa, na vzdálenost 3 metrů.

Tento stupeň krytí je vhodný pro zařízení, která mohou být vystavena vodním tryskám, například při mytí auta nebo čištěním pod určitým tlakem.

IPX6 – Ochrana proti silným proudům vody

Zařízení s úrovní ochrany IPX6 jsou odolná proti silným vodním tryskám a vlnám. Testování probíhá po dobu 1 minuty na metr čtvereční, nejméně však 3 minuty, s vodním objemem 100 litrů za minutu, pod tlakem 100 kPa, na vzdálenost 3 metrů.

Tato úroveň krytí je vhodná pro výrobky, které mohou být vystaveny i extrémně silným proudům vody, jako jsou námořní nebo průmyslové aplikace.

IPX7 – Ochrana proti ponoření do 1 metru

Hodnota IPX7 zaručuje, že zařízení je odolné proti dočasnému ponoření do vody až do hloubky 1 metr, a to po dobu 30 minut.

Tento stupeň krytí je obvykle požadován pro výrobky spotřební elektroniky a sportovních zařízení, které mohou být vystaveny vodě, jako jsou chytré hodinky nebo fitness náramky.

IPX8 – Ochrana proti ponoření do hloubky specifikované výrobcem

Zařízení s kódem IPX8 jsou chráněna před trvalým ponořením do vody, přičemž hloubka a doba ponoření jsou výrobcem specifikovány. Obecně je to až do 3 metrů hloubky.

Tento stupeň krytí je nezbytný pro výrobky, které mají být používány pod vodou, jako jsou potápěčské počítače nebo akční kamery.

IPX9 – Ochrana proti silným proudům vody s vysokou teplotou

Zařízení s úrovní ochrany IPX9 jsou odolná proti stříkající vodě pod vysokým tlakem a zvýšené teplotě. Testování probíhá stříkání vodou pod vysokým tlakem ze všech úhlů (80-100 barů tlaku, vodní tryska vzdálená 0,1-0,15 metru od zařízení) a zvýšené teplotě (od 40 °C až do 80 °C). Testování trvá minimálně 30 sekund pro každý úhel zařízení, celkově 2 až 3 minuty.

Tato úroveň krytí je koncipována tak, aby poskytovala zvýšenou ochranu zařízením, která mohou být vystavena náročným podmínkám, jako je intenzivní mytí pod vysokým tlakem, čištění v průmyslových provozech nebo vystavení těžkým atmosférickým podmínkám.

Doplňující písmeno v IP kódu

IP kódy mohou mít na konci také písmeno. To je nepovinné, přičemž poskytuje další informace o ochranných vlastnostech zařízení.

Setkat se můžete s těmito písmeny:

 • F: Toto písmeno označuje, že zařízení je odolné vůči oleji. To je často důležité v průmyslových prostředích, kde může dojít k kontaktu s touto kapalinou.
 • H: Písmeno H označuje, že zařízení je bezpečné pro použití v prostředích s vysokým napětím. To je často důležité pro elektrické komponenty a zařízení.
 • M: Toto znaménko označuje, že zařízení bylo testováno na odolnost vůči vodě v pohybu. To je často důležité pro zařízení, která se mohou pohybovat nebo být pohybována během normálního použití.
 • S: Písmeno S označuje, že zařízení bylo testováno na odolnost vůči vodě za stacionárních podmínek. To je často důležité pro zařízení, která zůstávají nepohyblivé během běžného použití.
 • W: Pod písmenem W si můžeme představit, že zařízení je odolné vůči různým povětrnostním podmínkám. To může zahrnovat odolnost vůči slunci, dešti, sněhu, větru a dalším povětrnostním vlivům.
 • K: Označení písmenem K říká, že zařízení splňuje specifické požadavky definované v normě ISO 20653. Tyto požadavky se vztahují k terénním vozidlům a mohou zahrnovat odolnost vůči vysokotlakým mycím systémům nebo jiným specifickým testovacím podmínkám.

Nejčastější stupně krytí IP

Především ve spotřební elektronice, kde se IP norma čím dál více objevuje, se můžete často setkat s těmito hodnotami:

IP20

Zařízení s hodnotou IP20 jsou chráněna proti vniknutí pevných částic o průměru větším než 12,5 mm (např. prsty) a nemají žádnou zvláštní ochranu proti vodě.

Tento stupeň krytí je běžný u zařízení, které nemusí být zvlášť odolné vůči vodě, jako jsou například domácí spotřebiče.

IP44

Kód IP44 zaručuje ochranu zařízení proti pevným částicím s průměrem větším než 1 mm a stříkající vodě ze všech směrů.

Taková ochrana je obvyklá u venkovních svítidel, zásuvek a vypínačů.

IP52

Zařízení s IP52 kódem poskytují ochranu proti prachovým částicím a vertikálně padajícím kapkám vody. 

Tento stupeň krytí je často používán u elektroniky, která může být vystavena lehkému prachu a vlhkosti, ale není určena pro venkovní použití nebo extrémní podmínky.

IP53

Kód IP53 zaručuje částečnou ochranu před prachem a ochranu proti stříkající vodě pod úhlem až 60°.

Tato úroveň ochrany je vhodná pro zařízení, která mohou být vystavena mírným vlivům prachu či vlhkosti, jako jsou lehké průmyslové kontrolní panely.

IP54

Zařízení s IP54 kódem mají částečnou ochranu proti prachu a stříkající vodě ze všech směrů.

Tento stupeň krytí je běžný u zařízení používaného v interiérech, kde může docházet k mírnému vystavení vlhkosti nebo prachu, jako jsou elektrické skříně a ochranné kryty.

IP55

Kód IP55 zajišťuje částečnou ochranu proti prachu a odolnost vůči slabým vodním tryskám ze všech směrů.

Tento stupeň krytí je vhodný pro některá venkovní a průmyslová zařízení, jako jsou například čerpadla nebo venkovní světla. Setkat se s ním můžete i u bezdrátových sluchátek a reproduktorů pro použití u vody nebo při sportu.

IP65

Zařízení s hodnotou IP65 jsou chráněna proti prachu a silným vodním tryskám.

Tento stupeň krytí je obvyklý u robustních zařízení, jako jsou průmyslové osvětlovací a řídící systémy nebo automobilová elektronika.

IP66

Kód IP66 zajišťuje úplnou ochranu proti prachu a silným vodním tryskám či vlnám.

Tento stupeň krytí je používaný pro zařízení, která musejí odolávat náročným podmínkám, například venkovní kamerové systémy nebo velké displeje.

IP67

Zařízení s IP67 kódem jsou chráněna proti prachu a dočasnému ponoření do vody.

Tento stupeň krytí je častý u zařízení, jako jsou chytré telefony, fitness náramky nebo hodinky, které mohou být vystaveny nepříznivým prachovým nebo vodním podmínkám.

IP68

Kód IP68 zajišťuje úplnou ochranu proti prachu a trvalému ponoření do vody ve specifikované hloubce a čase.

Tento stupeň krytí je vhodný pro potápěčské hodinky, akční kamery nebo zařízení používaná ve vodních sportech či jiných náročných podmínkách.

IP69(K)

IP69 kód zaručuje, že zařízení je odolné nejen proti prachu, ale také proti stříkající vodě pod vysokým tlakem a zvýšené teplotě. Občas je doplněno písmenem K, které ještě zvyšuje laťku testů, které produkt musel překonat.

Toto hodnocení je obvykle nutné pro zařízení používané v odvětvích, jako jsou zemědělství, těžba nebo potravinářství, kde dochází k častému mytí zařízení pod vysokým tlakem. V případě elektroniky na něj můžete narazit třeba u odolných telefonů.

Alternativní standardy stupně krytí

Nejen v případě elektroniky pak můžeme vedle IP kódů najít také jiné standardy, které vyjadřují odolnost testovaných produktů.

Mezi ně patří například vojenský standard MIL-STD, americký standard NEMA, či voděodolnost hodinek počítaná v atmosférách.

Jak se liší IP kód od MIL-STD-810?

Vojenský standard americké armády, ve verzi MIL-STD-810G nebo H, je sada specifikací vydaných americkým ministerstvem obrany, které definují odolnost výrobků vůči různým nepříznivým podmínkám, jako je náraz, vibrace, teplota či vlhkost.

Oproti IP normě, která určuje pouze míru odolnosti vůči prachu a vodě, MIL-STD definuje odolnost vůči širokému spektru podmínek, včetně nárazů, vibrací či elektromagnetického rušení. V kontextu spotřební elektroniky ho tam často najdete třeba u odolných telefonů.

Specifikace MIL-STD-810 se průběžně aktualizuje. Nejnovější standard je z roku 2019 a nese označení MIL-STD-810H. 

IP kód vs typy krytů podle NEMA

Typy krytů dle NEMA jsou americkým standardem, který popisuje stupeň krytí elektrických zařízení vůči vnějším vlivům, jako je prach, voda, teplotní rozdíly či mechanické namáhání. Tyto hodnoty jsou založeny na specifikacích definovaných Národní asociací výrobců elektrických zařízení (National Electrical Manufacturers Association).

Oba standardy, IP i NEMA, určují odolnost zařízení před nežádoucím průnikem cizích částic a vodou. IP kód podává jasnější informace o odolnosti před prachem a vodou, zatímco NEMA poskytuje širší spektrum ochrany. Zahrnuje totiž také ochranu před mechanickým namáháním a jinými aspekty, jako je korozní odolnost.

Odpovídající hodnoty IP v porovnání s NEMA kryty si můžete porovnat v tabulce:

IP kódNEMA kryty
IP201
IP222
IP553, 3X, 3S, 3SX
IP243R, 3RX
IP44, IP66, IP654, 4X
IP535
IP676
IP686P
IP5412, 12K, 13

Je lepší sledovat IP kód nebo vodotěsnost v ATM?

Vodotěsnost v ATM (atmosférách) je měření, které se často používá u hodinek, převážně u těch klasických, ale setkat se s ním můžete i u některých smartwatchů.

Toto označení hodnotí, jak dobře mohou odolávat tlaku vody v určité hloubce, přičemž jedna atmosféra (1 ATM) je rovna tlaku vody v hloubce přibližně 10 metrů. Takže hodinky s hodnocením 5 ATM by měly teoreticky odolat tlaku vody v hloubce 50 metrů, apod.

Přímé porovnání mezi hodnocením ATM a IP kódem ale není úplně přesné, protože tyto dvě normy měří odolnost vůči vodě různými způsoby:

 • Měření ATM je založeno na statickém tlaku vody v určité hloubce, takže vlastně ani nesimuluje proměnlivý tlak, který by mohl vzniknout v průběhu plavání nebo potápění.
 • IP kód naopak zahrnuje různé testy pro odolnost vůči vodě, včetně stříkání, proudů a ponoření vody. Neexistuje však IP kód který by specifikoval odolnost tlaku v takových hloubkách jako u měření v ATM. V případě kódu IPX8 je pouze na specifikaci výrobce, jakou hloubku si zvolí.

Kde se s IP standardem můžete setkat?

IP standard se používá v mnoha typech spotřební elektroniky, zejména tam, kde je důležitá odolnost vůči vodě a prachu. Zde jsou některé příklady:

Mobilní telefony, tablety a čtečky knih

Pro mobilní telefony, tablety a čtečky knih je současným trendem, aby poskytovaly vysokou úroveň ochrany, jelikož se často mohou vystavit kontaktu s vodou nebo prachem.

V případě prémiových modelů se můžete setkat s hodnotami IP67 nebo IP68. Pokud mluvíme o odolných telefonech, běžně narazíte i na IP69K.

Chytré hodinky a fitness náramky

Pro chytré hodinky, fitness náramky a další nositelnou elektroniku je rovněž požadována vysoká úroveň ochrany, ať už pro používání za deště, při namočení nebo jen kvůli kontaktu s potem.

Hodnoty IP67 a IP68 jsou naprosto běžné třeba u sportovních nebo dětských hodinek, přičemž některé mohou mít hodnoty ještě vyšší, pokud jsou určeny pro plavání či potápění.

Akční a outdoorové kamery

U akčních kamer, jako je GoPro, je naprotou nezbytností, aby byly odolné vůči extrémním podmínkám, včetně vody a prachu.

Pokud nespoléhají na nějaké speciální obaly a kryty, je obvyklé, že dosahují hodnot jako IP68, což znamená, že jsou odolné vůči prachu a mohou být ponořeny do vody v určité hloubce.

Sluchátka a reproduktory

Bezdrátová sluchátka a reproduktory mohou také mít hodnoty IP, především pro odolnost vůči vodě, zejména pro modely určené pro venkovní použití nebo sport.

Běžně se setkáte s hodnotami IPX4 (odolné vůči stříkající vodě) až IPX7 (odolné vůči ponoření do vody).

Chytrá domácí zařízení

Mnoho chytrých domácích zařízení, jako jsou termostaty, zabezpečovací kamery nebo zvonky, může mít hodnoty IP, zvlášť pokud jsou určeny pro venkovní použití.

V takovém případě se můžete obvykle setkat s hodnotami IP65 až IP67.

Elektrokoloběžky a elektrokola

Veškeré elektronické dopravní prostředky, jako elektrokoloběžky, hoverboardy nebo elektrokola, rovněž mívají zvýšenou ochranu proti prachu i vodě, na které by při jízdě venku mohly narazit.

Nejčastěji mají tato zařízení normy v hodnotách IP44, IP54 nebo IP65.

Drony

Taktéž i drony mohou mít hodnoty IP, ať už kvůli poletujícím částícím ve vzduchu nebo pro ochrani při létání za deště.

Rozhodně ne všechny drony IP ochranu mají, nicméně ty, které ano, často splňují hodnoty IP43 až IP54.

Ostatní oblasti používající IP kódy

Mimo spotřební elektroniku lze na IP označení narazit také v těchto odvětvích:

 • Automobilový průmysl: V automobilovém průmyslu je IP kód nezbytný pro komponenty vystavené nejrůznějším prostředím, jako jsou elektronické jednotky řízení, snímače, světla a tlačítka.
 • Lékařská technika a zařízení: V lékařském průmyslu IP norma zaručuje bezpečnost a spolehlivost přístrojů, jako jsou chirurgické nástroje, diagnostické zařízení či monitorovací systémy. 
 • Stavební průmysl: Stavební nástroje, stroje a osvětlení musí být navrženy tak, aby zvládly náročné pracovní podmínky a venkovní vlivy, jako jsou deště, sníh, teplotní změny či prašnost. Vyšší IP kód zajišťuje, že zařízení splňují tyto potřeby a zajišťuje jejich dlouhou životnost a spolehlivost.
Jan Šimečík
Jan Šimečík
Vše to začalo první Čtyřiosmšestkou, Siemensem 35i a PS1. Od té doby jsem věděl, že elektronika je moje láska, a dodnes mě to nepustilo. Právě proto jsem založil Toply.cz, abych mohl mé nadšení sdílet a po večerech pomáhat i ostatním. Předtím jsem vedl tým obsahových specialistů u jednoho nejmenovaného zeleného mimozemšťana.