IP54: Jaká je voděodolnost tohoto krytí?

IP54 je hodnota, kterou často můžete narazit u venkovních lamp a jiného typu osvětlení.

Jak je ale doopravdy odolná a jak si stojí oproti dalším IP kódům?

Přečtěte si více v následujícím článku.

Co je IP54? 

IP54 je hodnota stupně krytí (IP), která určuje ochranu zařízení před prachem a vodou. Tyto kódy se skládají ze dvou číslic: 

 • První číslice určuje ochranu proti vniknutí pevných částic a je v rozmezí od 0 do 6
 • Druhá číslice určuje ochranu proti vniknutí kapaliny a je v rozmezí od 0 do 9

IP54 má tedy střední úroveň ochrany, která může stačit pro mnoho běžných situací.

vysvětlení číslic v IP54

První číslice (5): Částečná ochrana proti prachu

První číslice 5 v IP kódu značí, že zařízení je chráněno před větším množstvím prachu a nečistot. Třída odolnosti IP5X tedy naznačuje, že do zařízení mohou sice vniknout pevné částice o velikosti prachu, ale ne v takovém množství, které by mohlo způsobit poškození přístroje.

Druhá číslice (4): Ochrana proti stříkající vodě z jakéhokoli směru

Druhá číslice kódu IP54 udává stupeň ochrany proti vodě, kde číslice 4 znamená, že zařízení je chráněno proti stříkající vodě ze všech směrů. To znamená, že by zařízení mělo být schopno odolat běžnému dešti nebo stříkající vodě s nižším tlakem.

Jak probíhá testování? 

Pro získání IP54 kódu musí zařízení projít laboratorním testováním, které zahrnuje kontrolu úrovně ochrany proti prachu a stříkající vodě. 

První test spočívá v umístění zařízení do uzavřené komory naplněné prachem. Zařízení je vystaveno prachu po dobu určenou příslušnými mezinárodními normami a poté se hodnotí množství prachových částic, které pronikly do jeho útrob.

Testování voděodolnosti zahrnuje vystavení zařízení stříkající vodě ze všech směrů. Po testu se kontroluje přítomnost vody uvnitř a jakékoliv projevy poškození. Testování musí být opakováno několikrát a ve více úhlech, aby se zajistilo, že zařízení splňuje všechny standardy.

Značí IP54 vodotěsnost nebo voděodolnost? 

Zařízení s hodnocením IP54 jsou voděodolné v tom smyslu, že poskytují zvýšenou odolnost proti stříkající vodě, ale nejsou určena pro úplně ponoření. IP54 tak neposkytuje žádnou vodotěsnou ochranu.

Je IP54 bezpečné pro sport? 

IP54 je bezpečné pro běžný sport (jako třeba běh), jelikož nabízí dostatečnou odolnost proti prachu a stříkající vodě.

Můžu s IP54 do deště?

Ano, zařízení s IP54 má dostatečnou ochranu pro použití za deště.

Můžu s IP54 do sprchy? 

Zařízení s IP54 hodnocením by měla odolávat stříkající vodě, ale pro sprchování by bylo lepší zvolit zařízení s vyšším stupněm krytí.

Můžu s IP54 plavat? 

IP54 hodnocení není dostatečné pro ponoření do vody, tudíž není vhodné pro plavání.

Je IP54 vhodné pro potápění? 

IP54 není vhodné pro potápění.

Odolá IP54 slané vodě? 

Zařízení s IP54 mohou odolávat krátkodobému vystavení slané vodě, ale opakováním kontaktu se slanou vodou se může snížit jejich odolnost. Dejte tedy na pokyny výrobce zařízení.

Porovnání IP54 s ostatními hodnotami

IP54 je hodnocení se střední úrovní ochrany, které nabízí ještě dostatečnou ochranu pro běžné venkovní užití.

Porovnat je můžete s ostatními IP5X kódy:

 • IP55: IP54 zařízení nabízí ochranu před stříkající vodou a má stejnou úroveň odolnosti proti prachu jako IP55. Rozdíl mezi IP54 a IP55 je v odolnosti proti vodě, jelikož IP55 odolá i silnějším proudům vody.
 • IP53: IP53 značí, že zařízení je chráněno před omezeným prachem a může odolat stříkající vodě pod úhlem až 60°. IP54 tak nabízí lepší ochranu proti vodě, která může stříkat ze všech stran.
 • IP52: IP52 znamená, že zařízení je chráněno před omezeným prachem (stejně jako IP54) a může odolat kapkám vody padajícím pod úhlem 15°. IP54 tak opět poskytuje lepší ochranu proti stříkající vodě.

Nebo s vyšší ochranou IP6X kódů: 

 • IP69: IP69 je nejvyšší hodnocení v IP standardu a znamená, že zařízení je odolné vůči prachu a může odolat vysokotlakému, vysokoteplotnímu stříkání vody. Na druhé straně, IP54 je chráněno pouze před omezeným množstvím prachu a odolává jen stříkající vodě.
 • IP68: IP68 znamená, že zařízení je zcela chráněno proti prachu a může být ponořeno do vody v hloubce specifikované výrobcem. Oproti tomu IP54 je chráněno pouze před omezeným množstvím prachu a odolává jen stříkající vodě, nikoliv ponoření.
 • IP67: IP67 znamená, že zařízení je zcela chráněno proti prachu a může být ponořeno do vody v hloubce do 1 metru na dobu 30 minut. IP54 ochrana proti prachu je méně účinná a odolává pouze stříkající vodě.
 • IP66: IP66 značí, že zařízení je odolné proti prachu a může odolat silnějším proudům vody než je tomu u IP54.
 • IP65: IP65 rovněž nabízí o něco vyšší odolnost proti stříkající vodě než IP54 a navíc je plně prachotěsné.

Případně s nižšími hodnotami IP normy:

 • IP44: IP44 znamená, že zařízení je chráněno pouze před cizími tělesy většími než 1 mm (například nástroje a dráty), ale odolnost proti stříkající vodě ze všech směrů nabízí ve stejné míře jako IP54.
 • IP20: IP20 znamená, že zařízení je chráněno před cizími tělesy většími než 12,5 mm (například prsty) a nemá žádnou speciální ochranu proti vodě.

Kde je IP54 běžně používáno?

Hodnocení IP54 je vhodné pro zařízení, která vyžadují střední úroveň ochrany proti prachu a vodě.

Můžete se s ním setkat převážně u zařízení pro venkovní použití:

 • Osvětlení: Lampy a světla s hodnocením IP54 jsou dobře chráněny proti vodě a prachu, což je ideální použití doma i venku.
 • Bezdrátová sluchátka a reproduktory: IP54 nabízí ještě dostatečnou odolnost proti vodě, aby mohlo být použito v bluetooth reproduktorech nebo sluchátkách na sport.
Jan Šimečík
Jan Šimečík
Vše to začalo první Čtyřiosmšestkou, Siemensem 35i a PS1. Od té doby jsem věděl, že elektronika je moje láska, a dodnes mě to nepustilo. Právě proto jsem založil Toply.cz, abych mohl mé nadšení sdílet a po večerech pomáhat i ostatním. Předtím jsem vedl tým obsahových specialistů u jednoho nejmenovaného zeleného mimozemšťana.