IP52: Je tato ochrana vůbec dostačující?

IP52 patří už spíše mezi ty slabší standardy ochrany v rámci IP5X kódů.

Jak je to ale s ním v praxi? Má cenu zařízení s takovou odolností vybírat?

Pojďme se na IP52 podívat blíže.

Co je IP52?

IP52 je hodnota stupně krytí (IP), která určuje ochranu zařízení před prachem a tekutinami. Tyto kódy se skládají ze dvou číslic:

 • První číslice určuje ochranu proti vniknutí pevných částic, a to v rozmezí od 0 do 6.
 • Druhá číslice určuje ochranu proti vniknutí kapaliny, a to v rozmezí od 0 do 9.

Hodnocení IP52 tedy nabízí solidní ochranu proti částicím a mírnou úroveň ochrany před vodou.

vysvětlení ochrany proti prachu a vodě ip52

První číslice (5): Částečná ochrana proti prachu

První číslice 5 znamená, že zařízení je chráněno před omezeným množstvím prachu. To znamená, že prach může do jisté míry proniknout dovnitř zařízení, ale ne v takovém množství, které by mohlo způsobit poškození přístroje.

Druhá číslice (2): Ochrana proti kapkám padajícím do úhlu 15°

Druhá číslice 2 ve stupni krytí IP52 značí, že zařízení je chráněno proti tekoucí vodě, která kape do úhlu 15°, v ekvivalentu 3 mm srážek za minutu. To znamená, že by mělo být schopno odolávat menšímu množství kapající vody, jako například vody stékající z povrchu na kterém je zařízení položeno.

Jak probíhá testování?

Pro získání hodnocení IP52 musí zařízení projít laboratorním testováním, které zahrnuje zkoušku odolnosti vůči prachu a tekutinám.

Testování odolnosti proti prachu spočívá v umístění přístroje do uzavřené komory naplněné prachem. Zařízení je vystaveno prachu po dobu určenou příslušnými mezinárodními normami, po které se hodnotí množství prachu, který pronikl dovnitř přístroje.

Testování odolnosti proti tekutinám zahrnuje nastavení zařízení na konstrukci s úhlem náklonu a postupné přenášení na další 15° s mírně kapající vodou. Po opakování testu vícekrát a ve více úhlech se kontroluje zařízení na přítomnost vody a další projevy poškození.

Značí IP52 vodotěsnost nebo voděodolnost? 

Zařízení s hodnocením IP52 má pouze mírnou odolnost proti vodě. O vodotěsnosti nemůže být ani řeč. Pro zařízení, které chcete používat venku bez přístřešku, by bylo vhodnější zvolit vyšší odolnost.

Je IP52 vhodné pro sport?

IP52 může být vhodné pro nenáročné sporty, kde je zařízení vystaveno menšímu množství kapaliny. S nečistoty a prachem si poradí dobře.

Můžu s IP52 do deště?

Zařízení s hodnocením IP52 má jen omezenou ochranu proti vodě, a tak jej lze použít maximálně za slabého deště nebo při poprchávání. Silné bouřky s prudkým větrem by zařízení nemohlo snést úplně dobře.

Můžu s IP52 do sprchy?

IP52 není vhodné pro používání ve sprše

Můžu s IP52 plavat?

IP52 hodnocení není vhodné pro plavání, jelikož není přizpůsobeno pro ponoření do vody.

Můžu s IP52 potápět se?

IP52 není vhodné pro potápění.

Odolá IP52 slané vodě?

V určité míře by zařízení s hodnocením IP52 mohlo odolat krátkodobému kontaktu se slanou vodou, ale pravidelný kontakt se slanou vodou by mohl způsobit degradaci jeho ochraných vlastností. Pro použití v prostředí se slanou vodou je dobré dát pozor na pokyny výrobce a zvážit zařízení s vyššími hodnotami IP standardu, které poskytují lepší odolnost proti vodě.

Porovnání IP52 s ostatními hodnotami IP kódů

IP52 je hodnocení se střední úrovní ochrany, které poskytuje dobrou ochranu proti prachu, ale jen tu základní, co se týče tekutin.

IP52 můžeme porovnat s odolnějšími IP5X kódy:

 • IP55: IP55 zařízení nabízí stejnou ochranu proti prachu, ale navíc je odolnější proti stříkající vodě, a to i o určitém tlaku.
 • IP54: IP54 znamená, že zařízení je chráněno před omezeným množstvím prachu a je odolné proti stříkající vodě ze všech směrů.
 • IP53: IP53 hodnocení poskytuje také ochranu před omezeným prachem, ale odolává stříkající vodě pod úhlem až 60°.

Nebo s kódy s vyššími hodnotami IP6X:

 • IP69: IP69 je nejvyšší hodnocení v IP standardu a znamená, že zařízení je odolné vůči prachu a může odolat vysokotlakému, vysokoteplotnímu stříkání vody.
 • IP68: IP68 hodnocení značí, že zařízení je zcela prachotěsné a může být ponořeno do vody v hloubce specifikované výrobcem (často až do 3 metrů) po delší dobu.
 • IP67: IP67 hodnocení znamená, že zařízení je zcela chráněno proti prachu a může být ponořeno do vody v hloubce do 1 metru na dobu 30 minut.
 • IP66: IP66 hodnocení značí, že zařízení je odolné proti prachu a může odolat silným proudům vody.
 • IP65: IP65 hodnocení poskytuje vyšší úroveň ochrany než IP52, jelikož je plně chráněno proti prachu a odolnější proti proudění vody ze všech směrů.

Případně s nižšími normami ochrany:

 • IP44: IP44 hodnocení znamená, že zařízení je chráněno před cizími tělesy většími než 1 mm (například nástroje a dráty) a je odolné proti stříkající vodě ze všech směrů. IP52 hodnocení poskytuje mírně vyšší ochranu proti prachu, ale za to má slabší úroveň odolnosti proti vodě.
 • IP20: IP20 hodnocení značí, že zařízení je chráněno před cizími tělesy většími než 12,5 mm (například prsty) a nemá žádnou speciální ochranu proti vodě. To znamená, že IP52 je lepší volbou, pokud potřebujete zařízení s lepší odolností proti prachu a alespoň základní voděodolností.

Kde je IP52 běžně používáno?

Hodnocení IP52 je vhodné pro zařízení, která vyžadují základní ochranu proti prachu, ale není moc časté, aby se dostaly do styku s vodou.

Jedná se tedy především o domácí zařízení jako:

 • Domácí elektronika: Například televize, rádia nebo přehrávače médií, které jsou umístěny v místnostech s minimálním kontaktem s vodou.
 • Domácí osvětlení: Světla a lampy v interiéru, které jsou vystaveny omezenému kontaktu s vlhkostí.
 • Domácí kancelářské zařízení: Počítače, tiskárny a skenery, které se nacházejí v prostředí s nízkou úrovní vlhkosti.
Jan Šimečík
Jan Šimečík
Vše to začalo první Čtyřiosmšestkou, Siemensem 35i a PS1. Od té doby jsem věděl, že elektronika je moje láska, a dodnes mě to nepustilo. Právě proto jsem založil Toply.cz, abych mohl mé nadšení sdílet a po večerech pomáhat i ostatním. Předtím jsem vedl tým obsahových specialistů u jednoho nejmenovaného zeleného mimozemšťana.