IP65: Jak silná je voděodolnost tohoto krytí?

IP65 nabízí prachuodolné krytí, avšak s nižší voděodolností.

Kde všude se tento IP kód používá a jak je na tom při srovnání s ostatními hodnotami?

To vám ihned prozradíme!

Co je IP65?

IP65 je hodnota stupně krytí (IP), která určuje ochranu zařízení před prachem a vodou. Tyto kódy se skládají ze dvou číslic:

 • První číslice určuje ochranu proti vniknutí pevných částic a je v rozmezí od 0 do 6
 • Druhá číslice určuje ochranu proti vniknutí kapaliny a je v rozmezí od 0 do 9

IP65 je tedy hodnocení ochrany, které poskytuje zařízení vysokou odolnost proti prachu, ale se slabší voděodolností.

voděodolnost a prachuodolnost IP65

První číslice (6): Úplná ochrana proti prachu

První číslice 6 v IP kódu značí, že zařízení je zcela chráněno proti prachu nebo jakýmkoliv nečistotám. To znamená, že téměř nic nemá šanci dostat se dovnitř zařízení a poškodit jeho součástky nebo jinak snižovat jeho životnost.

Druhá číslice (5): Ochrana proti proudům vody

Druhá číslice kódu IP65 udává, že zařízení je chráněno proti slabším proudům vody. To znamená, že zařízení by mělo být schopno odolat vodě, která na něj dopadá z různých směrů, ale nebylo by vhodné jej ponořit do vody nebo vystavit vysokotlakému proudu, jako je tomu u vyšších hodnocení.

Jak probíhá testování?

Zařízení musí prokázat svou odolnost proti prachu a vodě v laboratorním prostředí, aby získalo hodnocení IP65.

V prvním testu je zařízení umístěno do uzavřené komory naplněné prachem, kde je vystaveno prachu po dobu určenou příslušnými mezinárodními normami. Poté se hodnotí množství prachových částic, které pronikly do jeho útrob.

Testování voděodolnosti zahrnuje vystavení zařízení proudům vody pod určitým tlakem. Konkrétně se jedná o test o rozsahu 1 minuty na metr čtvereční, a to nejméně 3 minuty, s vodním objemem 12,5 litrů za minutu, pod tlakem 30 kPa, na vzdálenost 3 metrů. Po testu se kontroluje přítomnost vody uvnitř a jakékoliv projevy poškození. Testování musí být opakováno několikrát a ve více úhlech, aby se zajistilo, že zařízení splňuje všechny standardy.

Značí IP65 vodotěsnost nebo voděodolnost?

IP65 kód nabízí odolnost proti vodě ve formě ochrany proti stříkající vodě v určitém tlaku, a tak můžeme říci, že je zařízení voděodolné. Zařízení s tímto kódem však nejsou vodotěsná, jelikož nejsou navržena pro úplné ponoření do vody, jako je tomu u vyšších hodnocení.

Je IP65 bezpečné pro sport?

IP65 je bezpečné pro sport, díky jeho vysoké odolnosti si poradí s nečistotami i potem..

Můžu s IP65 do deště?

Ano, zařízení s IP65 můžete používat v dešti, jelikož odolá i silnějším proudům vody, než jsou padající kapky.

Můžu s IP65 do sprchy?

Zařízení s IP65 hodnocením by měla být odolná vůči stříkající vodě, ale pro sprchování by bylo lepší zvolit zařízení s vyšším stupněm krytí pro zajištění maximální bezpečnosti.

Můžu s IP65 plavat?

Zařízení s IP65 hodnocením nejsou navržena pro ponoření do vody, a tudíž nejsou vhodná pro plavání.

Je IP65 vhodné pro potápění?

IP65 není vhodné pro potápění.

Odolá IP65 slané vodě?

Zařízení s IP65 mohou odolávat krátkodobému vystavení slané vodě, ale kontakt může snížit jejich odolnost. Doporučuje se řídit pokyny výrobce zařízení.

Porovnání IP65 s ostatními hodnotami

IP65 se řadí mezi hodnocení s vysokou odolností vůči prachu a nečistotám a průměrnou voděodolností.

Tento IP kód můžeme porovnat s podobnými hodnotami IP6X kódu:

 • IP69: IP69 hodnocení značí, že zařízení může odolat vysokotlakému a vysokoteplotnímu proudu vody. IP65 tak poskytuje nižší úroveň ochrany proti kapalinám, jelikož dokáže odolat pouze slabším proudům.
 • IP68: IP68 nabízí vyšší úroveň ochrany proti vodě, neboť je schopno odolat úplnému ponoření až do hloubky specifikované výrobcem (obvykle do 3 metrů).
 • IP67: IP67 hodnocení značí stejnou odolnost proti prachu jako IP65, ale zároveň takové zařízení může být ponořeno až do 1 metru hloubky, a to po dobu až 30 minut.
 • IP66: IP66 značí, že zařízení může odolat o něco silnějším proudům vody než IP65. Prachová odolnost je u obou hodnocení stejná.

Nebo s nižšími hodnotami IP ochrany:

 • IP55: IP55 říká, že zařízení je chráněno jen před omezeným prachem (IP65 je kompletně prachu nepropustné) a může odolávat jen slabým proudům vody.
 • IP54: IP54 zařízení jsou chráněna před omezeným prachem a mohou odolávat pouze stříkající vodě, a to ze všech směrů.
 • IP53: IP53 znamená, že zařízení je chráněno před omezeným prachem a může odolávat stříkající vodě pod úhlem až 60°.
 • IP52: IP52 znamená, že zařízení je chráněno před omezeným prachem a může odolávat kapkám vody padajícím pod úhlem 15°, tedy například dešti.
 • IP44: IP44 znamená, že zařízení je chráněno před cizími tělesy většími než 1 mm (například nástroje a dráty) a je odolné proti stříkající vodě ze všech směrů.
 • IP20: IP20 znamená, že zařízení je chráněno před cizími tělesy většími než 12,5 mm (například prsty) a nemá žádnou speciální ochranu proti vodě.

Kde je IP65 běžně používáno?

Hodnocení IP65 je často používáno u zařízení, která nevyžadují nejvyšší úroveň ochrany proti vodě, ale stále by měla být chráněna před prachem a stříkající vodou. Mezi běžná zařízení s IP65 patří:

 • Bezpečnostní kamery: Kamerové systémy umístěné doma i venku, které potřebují být chráněny před prachem i vodou, mohou mít hodnocení IP65.
 • Exteriérová světla: Venkovní osvětlení, jako jsou reflektory, zahradní lampy nebo vánoční světla, často vyžaduje ochranu proti prachu a vodě ve formě IP65, aby zůstalo funkční.
 • Průmyslová zařízení: V průmyslových prostředích, kde může být zařízení vystaveno prachu a vodě, může IP65 poskytnout dostatečnou míru ochrany pro udržení správné funkce zařízení.
 • Venkovní displeje a reklamní panely: Displeje a reklamní panely umístěné venku potřebují dostatečnou ochranu, aby zůstaly čitelné a funkční za různých povětrnostních podmínek. IP65 může být odpovědí.
Jan Šimečík
Jan Šimečík
Vše to začalo první Čtyřiosmšestkou, Siemensem 35i a PS1. Od té doby jsem věděl, že elektronika je moje láska, a dodnes mě to nepustilo. Právě proto jsem založil Toply.cz, abych mohl mé nadšení sdílet a po večerech pomáhat i ostatním. Předtím jsem vedl tým obsahových specialistů u jednoho nejmenovaného zeleného mimozemšťana.