IP55: Jak silná je tato ochrana v praxi?

IP55 jste v minulosti mohli najít ve specifikaci telefonů se zvýšenou odolností. Dnes ale spíše ustoupila vyšším hodnotám IP standardu.

Co vlastně IP55 v praxi znamená a jak si na tom stojí v porovnání s ostatními IP kódy?

Přečtěte si více informací v následujícím článku.

Co je IP55?

IP55 je hodnota stupně krytí (IP), která určuje ochranu zařízení před prachem a vodou. Tyto kódy se skládají ze dvou číslic:

 • První číslice určuje ochranu proti vniknutí pevných částic a je vrozmezí od 0 do 6
 • Druhá číslice určuje ochranu proti vniknutí kapaliny a je v rozmezí od 0 do 9

IP55 tedy nabízí střední úroveň ochrany, která však může stačit pro mnoho běžných situací.

vysvěltení prachuodolnost a voděodolnosti IP55

První číslice (5): Částečná ochrana proti prachu

První číslice 5 v IP kódu značí, že zařízení je chráněno před větším množstvím prachu a nečistot. Třídy odolnosti IP5X tedy říkají, že do zařízení mohou sice vniknout pevné částice o velikosti prachu, ale ne v takovém množství, které by mohlo způsobit poškození přístroje.

Druhá číslice (5): Ochrana proti proudům vody

Druhá číslice kódu IP55 udává stupeň ochrany proti vodě, kde číslice 5 znamená, že zařízení je chráněno proti slabším proudům vody. To znamená, že by zařízení mělo být schopno odolat běžnému dešti nebo stříkající vodě s nižším tlakem, například při mytí auta.

Jak probíhá testování?

Pro získání IP55 kódu musí zařízení projít laboratorním testováním, které zahrnuje kontrolu úrovně ochrany proti prachu a vody.

První test spočívá v umístění zařízení do uzavřené komory naplněné prachem. Zařízení je vystaveno prachu po dobu určenou příslušnými mezinárodními normami a poté se hodnotí množství prachových částic, které pronikly do jeho útrob.

Testování voděodolnosti zahrnuje vystavení zařízení proudům vody pod určitým tlakem. Konkrétně se jedná o test o rozsahu 1 minuty na metr čtvereční, a to nejméně 3 minuty, s vodním objemem 12,5 litrů za minutu, pod tlakem 30 kPa, na vzdálenost 3 metrů. Po testu se kontroluje přítomnost vody uvnitř a jakékoliv projevy poškození. Testování musí být opakováno několikrát a ve více úhlech, aby se zajistilo, že zařízení splňuje všechny standardy.

Značí IP55 vodotěsnost nebo voděodolnost?

Zařízení s hodnocením IP55 jsou voděodolné v tom smyslu, že poskytují zvýšenou odolnost proti vodě, ale nejsou určena pro úplné ponoření. IP55 tak neposkytuje žádnou vodotěsnou ochranu.

Je IP55 bezpečné pro sport?

IP55 je bezpečné pro běžný sport, kde byste se mohli spotit, jelikož je dostatečně odolné, jak proti prachu, tak i proti vodě.

Můžu s IP55 do deště?

Ano, zařízení s IP55 má dostatečnou ochranu pro použití za deště.

Můžu s IP55 do sprchy?

Zařízení s IP55 hodnocením by měla být odolná vůči slabým proudům vody, ale pro sprchování by bylo lepší zvolit zařízení s vyšším stupněm krytí pro zajištění maximální bezpečnosti.

Můžu s IP55 plavat?

IP55 hodnocení není dostatečné pro ponoření do vody, a tudíž není vhodné pro plavání.

Je IP55 vhodné pro potápění?

IP55 není vhodné pro potápění.

Odolá IP55 slané vodě?

Zařízení s IP55 mohou odolávat krátkodobému vystavení slané vody, ale opakováním kontaktu se slanou vodou se může snížit jejich odolnost. Dejte tedy na pokyny výrobce zařízení.

Porovnání IP55 s ostatními hodnotami

IP55 je hodnocení se střední úrovní ochrany, které nabízí ještě dostatečnou ochranu pro běžné užití.

Porovnat je můžete s ostatními IP5X kódy:

 • IP54: IP54 zařízení nabízí stejnou ochranu před prachem a mohou odolat stříkající vodě, a to ze všech směrů. Hlavní rozdíl je tedy v tom, že IP55 odolá silnějšímu tlaku vody.
 • IP53: IP53 znamená, že zařízení je chráněno před omezeným prachem a může odolat stříkající vodě pod úhlem až 60°. IP55 tak nabízí lepší ochranu proti vodě, která může být stříkající ze všech stran.
 • IP52: IP52 znamená, že zařízení je chráněno před omezeným prachem (stejně jako IP55) a může odolat kapkám vody padajícím pod úhlem 15°, tedy například dešti. IP55 opět poskytuje lepší ochranu proti vodě, která může přicházet ze všech stran a být pod větším tlakem.

Nebo s vyšší ochranou IP6X kódů:

 • IP69: IP69 je nejvyšší hodnocení v IP standardu a znamená, že zařízení je odolné vůči prachu a může odolat vysokotlakému, vysokoteplotnímu stříkání vody. Na druhé straně, IP55 je chráněno pouze před omezeným množstvím prachu a může odolat stříkající vodě jen do určitého tlaku.
 • IP68: IP68 znamená, že zařízení je zcela chráněno proti prachu a může být ponořeno do vody v hloubce specifikované výrobcem. Oproti tomu IP55 je chráněno pouze před omezeným množstvím prachu a odolává jen stříkající vodě, nikoliv ponoření.
 • IP67: IP67 znamená, že zařízení je zcela chráněno proti prachu a může být ponořeno do vody v hloubce do 1 metru na dobu 30 minut. IP55 ochrana proti prachu je méně účinná a odolává pouze slabým proudům vody.
 • IP66: IP66 značí, že zařízení je odolné proti prachu a může odolat silnějším proudům vody než je tomu u IP55.
 • IP65: IP65 nabízí stejnou voděodolnost jako IP55 s tím rozdílem, že je plně prachotěsné.

Případně s nižšími hodnotami IP normy:

 • IP44: IP44 znamená, že zařízení je chráněno před cizími tělesy většími než 1 mm (například nástroje a dráty) a je odolné proti stříkající vodě ze všech směrů.
 • IP20: IP20 znamená, že zařízení je chráněno před cizími tělesy většími než 12,5 mm (například prsty) a nemá žádnou speciální ochranu proti vodě.

Kde je IP55 běžně používáno?

Hodnocení IP55 je vhodné pro širokou škálu zařízení, která vyžadují střední úroveň ochrany proti prachu a vodě.

Můžete se s ním setkat převážně u zařízení pro venkovní použití:

 • Bezdrátová sluchátka a reproduktory: IP55 je dostatečná ochrana pro audio zařízení, které byste mohli používat venku, například u sportovních sluchátek nebo sluchátek na lícní kosti.
 • Venkovní osvětlení: Lampy a světla s hodnocením IP55 jsou dobře chráněny proti vodě a prachu, což je ideální pro venkovní použití, například na zahradě nebo u bazénu.
 • Venkovní kamery: IP55 hodnocení je často používáno pro venkovní bezpečnostní kamery, které musí být odolné proti prachu a stříkající vodě, aby fungovaly efektivně a spolehlivě v různých klimatických podmínkách.
 • Zahradní elektronika: Elektrické zásuvky, zahradní čerpadla nebo zavlažovací systémy mohou mít také IP55 hodnocení, aby jim zajistily dostatečnou ochranu proti vodě a prachu při venkovním použití.
Jan Šimečík
Jan Šimečík
Vše to začalo první Čtyřiosmšestkou, Siemensem 35i a PS1. Od té doby jsem věděl, že elektronika je moje láska, a dodnes mě to nepustilo. Právě proto jsem založil Toply.cz, abych mohl mé nadšení sdílet a po večerech pomáhat i ostatním. Předtím jsem vedl tým obsahových specialistů u jednoho nejmenovaného zeleného mimozemšťana.