IP53: Jak silná je odolnost tohoto krytí?

IP53 nabízí střední odolnost s nižší ochrano proti vodě.

V čem se tedy používá a jak je na tom při porovnání s ostatními hodnotami?

To vám prozradíme v dnešním článku.

Co je IP53?

IP53 je hodnota stupně krytí (IP), která určuje, jaké ochranné vlastnosti má zařízení proti vniknutí prachu a vody. Tyto kódy se skládají ze dvou číslic:

 • První číslice určuje úroveň ochrany proti vniknutí pevných částic, jako je prach, a je v rozmezí od 0 do 6.
 • Druhá číslice určuje úroveň ochrany proti vniknutí vody, která je v rozmezí od 0 do 9.

Konkrétně IP53 značí střední úroveň ochrany, která může být dostatečná pro běžné situace, které nevyžadují příliš vysokou voděodolnost.

prachuodolnost a voděodolnost ip52

První číslice (5): Částečná ochrana proti prachu

První číslice 5 v IP kódu udává, že zařízení je chráněno před větším množstvím prachu a nečistot. Třída odolnosti IP5X říká, že do zařízení mohou sice proniknout jemné částice prachu, ale množstvím nedostatečným pro poškození přístroje.

Druhá číslice (3): Ochrana proti stříkající vodě

Druhá číslice 3 značí, že přístroje jsou chráněny proti stříkající vodě s maximálním náklonem 60 stupňů od svislé osy. To znamená, že by zařízení mělo odolat stříkající vodě jako třeba při dešti.

Jak probíhá testování úrovně IP53?

Zařízení s IP53 musí projít sérií laboratorních testů, aby se posoudila jejich odolnost proti prachu a stříkající vodě. Tyto testy zahrnují:

Testování proti prachu: Zařízení se umístí do uzavřené komory, ve které se nejprve naplní prachem a posléze se na něj aplikuje válcováním či kartáčováním. Testování probíhá po dobu určenou mezinárodními normami, po které se vyhodnotí, kolik prachových částic bylo schopno proniknout do zařízení.

Testování proti stříkající vodě: Zařízení je vystaveno stříkající vodě s maximálním náklonem 60 stupňů od svislé osy a to za účelem ověření, zda voda neproniká do zařízení ani ho nepoškozuje. Testování probíhá po dobu 5 minut, pak se opakuje s otočením vzorku o 90° pro druhý 5minutový test.

Značí IP53 vodotěsnost nebo voděodolnost? 

Zařízení s hodnocením IP53 se dají požadovat ještě za voděodolné, ale pouze do rozumné míry v rámci běžného používání. IP53 tak neposkytuje žádnou vodotěsnou ochranu, která by zařízení chránila například při ponoření do vody.

Je IP53 bezpečné pro sport?

IP53 je ještě bezpečné pro běžný sport, například běh za deště.

Můžu s IP53 do deště?

Ano, zařízení s IP53 má dostatečnou ochranu pro použití za deště, protože její ochrana proti vodě zahrnuje stříkající vodu pod úhlem až 60°.

Můžu s IP53 do sprchy?

Zařízení s IP53 hodnocením už nejsou příliš vhodná pro použití při sprchování.

Můžu s IP53 plavat?

IP53 hodnocení není dostatečné pro ponoření do vody, a tudíž není vhodné pro plavání.

Je IP53 vhodné pro potápění?

IP53 není vhodné pro potápění.

Odolá IP53 slané vodě?

Zařízení s IP53 mohou odolávat krátkodobému vystavení slané vody, ale opakováním kontaktu se slanou vodou se může snížit jejich odolnost. Dejte tedy na pokyny výrobce zařízení.

Porovnání IP53 s ostatními hodnotami

IP53 je střední stupeň krytí, s nižší voděodolností v porovnání s ostatními běžně používanými IP normami.

Porovnat ho můžeme s ostatními IP5X kódy:

 • IP55: IP55 zařízení mají stejnou ochranu proti prachu jako IP53, ale jsou chráněny navíc proti slabým proudům vody. IP55 tedy poskytuje vyšší úroveň ochrany proti vodě než IP53.
 • IP54: IP54 zařízení mají stejnou ochranu proti prachu jako IP53 a jsou chráněny proti stříkající vodě ze všech směrů, což je vyšší voděodolnost než u IP53.
 • IP52: IP52 zabezpečuje zařízení proti omezenému množství prachu a odolává kapající vodě, pokud klesá pod úhlem 15 stupňů. IP53 nabízí podobnou ochranu před prachem, ale lepší ochranu proti stříkající vodě až do úhlu 60 stupňů.

Nebo s vyšší ochranou z řad IP6X:

 • IP69: IP69 je nejvyšší hodnocení v IP standardu, které značí úplnou ochranu proti prachu a odolávání vysokotlakému, vysokoteplotnímu stříkání vody. IP69 nabízí nejsilnější ochranu proti prachu a vodě, zatímco IP53 nabízí pouze středně vysokou úroveň ochrany.
 • IP68: IP68 značí zařízení úplně chráněné proti prachu a zvládne i ponoření do vody v hloubce dle specifikace výrobce. IP68 tak rovněž nabízí daleko vyšší ochranu než IP53.
 • IP67: IP67 značí zařízení zcela chráněné proti prachu a schopné snášet ponoření do vody v hloubce do 1 metru na dobu 30 minut. I zde je IP53 daleko za touto hodnotou.
 • IP66: IP66 značí kompletní ochranu před prachem a odolává silným proudům vody. IP66 tak poskytuje silnější ochranu proti prachu a vodě než IP53.
 • IP65: IP65 poskytuje úplnou ochranu proti prachu a zároveň ochranu proti slabým proudům vody. Jelikož ale nezáleží na směru vody, i IP65 je komplexnější ochranou než IP53.

Případně s IP kódy v nižších řadách:

 • IP44: IP44 zařízení chrání před cizími tělesy většími než 1 mm (například nástroje nebo dráty) a odolávají stříkající vodě ze všech směrů. IP53 poskytuje vyšší úroveň ochrany proti prachu, avšak ochrana proti vodě je omezena na stříkání pod úhlem 60 stupňů.
 • IP20: IP20 znamená, že zařízení je chráněno před cizími tělesy většími než 12,5 mm (například prsty), ale neposkytuje žádnou zvláštní ochranu proti vodě. IP53 tak nabízí lepší ochranu proti prachu i vodě.

Kde je IP53 běžně používáno?

Zařízení s hodnocením IP53 se vyskytují v různých produktech, které mohou vyžadovat střední úroveň ochrany proti prachu a stříkající vodě.

Tento kód najdete například u těchto zařízení:

 • Levnější smartphony: Mobilní telefony z levnějších kategorií začínají na IP53, ale spíše se jedná o marketingový tahák, jelikož odolnost není na takové úrovni jako u prémiových kousků.
 • Bezdrátová sluchátka a reproduktory: Sluchátka a reproduktory s IP53 hodnocením poskytují ještě dostatečnou ochranu proti prachu a stříkající vodě pro běžné venkovní použití nebo na sport.
 • Osvětlení pro koupelny a kuchyně: IP53 hodnocení může být vhodné pro osvětlení ve vlhčích prostředích, jako jsou koupelny nebo kuchyně, kde je mírná odolnost proti vodě důležitá.
Jan Šimečík
Jan Šimečík
Vše to začalo první Čtyřiosmšestkou, Siemensem 35i a PS1. Od té doby jsem věděl, že elektronika je moje láska, a dodnes mě to nepustilo. Právě proto jsem založil Toply.cz, abych mohl mé nadšení sdílet a po večerech pomáhat i ostatním. Předtím jsem vedl tým obsahových specialistů u jednoho nejmenovaného zeleného mimozemšťana.