IP69(K): Jak je tento stupeň krytí odolný a co znamená to K?

Jednou z nejvyšších hodnot ohledně ochrany zařízení před prachem a vodou, se kterou se můžete setkat, je IP69 nebo IP69K. 

Co se ale pod tímto označením přesně skrývá?

Přesně to a mnohem více si probereme v následujícím článku.

Co je IP69(K)?

IP69 je hodnota stupně krytí (IP), která určuje ochranu zařízení před prachem a vodou. 

Tyto kódy se skládají ze dvou číslic a volitelného, doplňujícího písmene:

 • První číslice určuje ochranu proti vniknutí pevných částic a je v rozmezí od 0 do 6
 • Druhá číslice určuje ochranu proti vniknutí kapaliny a je v rozmezí od 0 do 9
 • Třetí písmeno je volitelné a může dále specifikovat vlastnosti produktu vůči různým živlům

IP69, respektive IP69K, je tak jednou z nejvyšších úrovní ochrany, na kterou můžete v rámci IP standardu narazit.

vysvěltení pojmu IP69K

První číslice (6): Úplná ochrana proti prachu

První číslice 6 v IP kódu značí, že zařízení je zcela chráněno proti prachu nebo jakýmkoliv nečistotám. To znamená, že téměř nic nemá šanci dostat se dovnitř zařízení a poškodit jeho součástky nebo jinak snížit jeho životnost.

Druhá číslice (9): Ochrana proti silným proudům vody s vysokou teplotou

Druhá číslice kódu IP69 udává stupeň ochrany proti vodě, přičemž číslice 9 v IP kódu znamená, že zařízení je chráněno i před účinky vysokotlakého a vysokoteplotního proudu vody. To je důležité pro zařízení, která musí být vysoce odolná vůči vodě pro profesionální nebo průmyslové využití.

Třetí písmeno (K): Specifikace dle ISO 20653

Někdy se můžete setkat s kódem IP69, které má nakonec ještě písmeno K. Toto označení říká, že jsou splňovány požadavky specifikované v normě ISO 20653. Jedná se o další standardy, které se vztahují převážně k terénním vozidlům a specifikují další odolnost vůči vysokotlakovým mycím systémům a dalším testovacím podmínkám.

Jak probíhá testování?

Pro úspěšné získání IP69 kódu musí zařízení projít laboratorním testováním, které zahrnuje kontrolu úrovně ochrany proti prachu a vodě.

První test spočívá v umístění zařízení do uzavřené komory naplněné prachem. Zařízení je vystaveno prachu po dobu určenou příslušnými mezinárodními normami a poté se hodnotí množství prachových částic, které pronikly do jeho útrob.

Testování voděodolnosti zahrnuje aplikaci vysokotlakého a vysokoteplotního proudu vody, který je z pokud možno všech směrů aplikován na zařízení. Po testu se kontroluje přítomnost vody uvnitř a jakékoliv projevy poškození. Testování musí být opakováno několikrát a ve více úhlech, aby se zajistilo, že zařízení splňuje všechny standardy.

Značí IP69 vodotěsnost nebo voděodolnost?

Díky testování s vysokotlakým a vysokoteplotním proudu vody můžeme u IP69 hodnocení hovořit o vyšší úrovni voděodolnosti než u ostatních hodnocení.

Vodotěsnost by byla zajištěna v případě úplného ponoření do vody, což však IP69 kód nepokrývá.

Je IP69 bezpečné pro sport?

Ano, IP69 je bezpečné pro jakýkoliv běžný sport, díky vysoké odolnosti proti prachu a vodě.

Můžu s IP69 do deště?

Ano, zařízení s IP69 můžete běžně používat v dešti, a to i při silnější bouřce.

Můžu s IP69 do sprchy?

Ano, obecně by zařízení s IP69 neměla mít žádný problém i s vodou ve sprše.

Můžu s IP69 plavat?

Teoreticky byste mohli s IP69 plavat, ale věnujte pozornost hloubce a délce ponoření a specifikacím výrobce. IP69 totiž není testován ponořením do určité hloubky, a tak pro tyto účely bývá často doplňován i kódy IP68 a IP67.

Je IP69 vhodné pro potápění?

IP69 není příliš vhodný na potápění. Odolává sice vysokotlakému, teplému vodnímu proudu, ale při hloubkových ponorech je třeba brát v úvahu i další faktory. Pro potápění je lepší zvolit zařízení se známkou vhodné normy jako například ISO 6425.

Odolá IP69 slané vodě?

IP69 by mělo odolávat slané vodě, ale i tak je třeba brát v potaz specifikace výrobce zařízení. Aby byla zajištěna maximální bezpečnost a dlouhodobá spolehlivost, doporučujeme po styku se slanou vodou zařízení omýt vodou sladkou.

Porovnání IP69 s ostatními hodnotami

Jelikož se IP69 řadí mezi ty nejvyšší hodnocení ochrany, bývá většinou lepší než jiné, běžné IP hodnoty.

IP69 můžeme porovnat s podobnými IP6X hodnotami:

 • IP68: IP68 poskytuje stejnou úroveň ochrany proti prachu jako IP69, ale rozdíl najdete v ochraně proti vodě. IP68 není tak odolný vůči vysokémutlaku, ale za to je testován ponorem do hloubky a na dobu určenou výrobcem, obykle do 3 metrů.
 • IP67: IP67 je stejně odolné vůči prachu, ale může být ponořeno do vody v hloubce do 1 metru, po dobu až 30 minut. Na druhou stranu není testován vysokotlakovými proudy vody jako IP69K.
 • IP66: IP66 značí, že zařízení je odolné vůči prachu a může odolat silným proudům vody, nikoliv však vysokotlakému a vysokoteplotnímu proudu vody jako tomu je u IP69.
 • IP65: Zařízení s IP65 je odolné vůči prachu a může odolat pouze stříkající vodě se slabým proudem, což je výrazně horší ochrana oproti IP69.

Porovnat si jej pak můžeme i s výrazně slabšími hodnotami:

 • IP55: IP55 říká, že zařízení je chráněno jen před omezeným prachem (IP69 je kompletně prachu nepropustné) a může odolat jen slabým proudům vody, oproti vysokotlaké odolnosti IP69.
 • IP54: IP54 zařízení jsou chráněna před omezeným prachem a mohou odolat pouze stříkající vodě, a to ze všech směrů.
 • IP53: IP53 znamená, že zařízení je chráněno před omezeným prachem a může odolát stříkající vodě pod úhlem až 60°.
 • IP52: IP52 znamená, že zařízení je chráněno před omezeným prachem a může odolat kapkám vody padajícím pod úhlem 15°, tedy například dešti.
 • IP44: IP44 znamená, že zařízení je chráněno před cizími tělesy většími než 1 mm (například nástroje a dráty) a je odolné proti stříkající vodě ze všech směrů.
 • IP20: IP20 znamená, že zařízení je chráněno před cizími tělesy většími než 12,5 mm (například prsty) a nemá žádnou speciální ochranu proti vodě.

Kde je IP69 běžně používáno?

S vysokou mírou odolnosti vůči pevným částicím i kapalinám je IP69 často využíváno v průmyslových aplikacích a zařízeních.

S touto hodnotou se tak můžete setkat například u těchto zařízení:

 • Odolné telefony: Ty nejlepší odolné telefony často splňují kombinaci IP68 (pro vodotěsnost) a IP69K, aby se jejich majitelé nemuseli bát ani extrémních podmínek.
 • Stroje pro potravinářské zpracování: IP69 je často používáno u strojů, které jsou součástí potravinářského průmyslu a musí být čištěny vysokotlakým a vysokoteplotním proudu vody.
 • Průmyslové senzory: Senzory a čidla s IP69 hodnocením jsou vhodné pro použití v náročných podmínkách, kde jsou vystaveny prachu, vodě, vysokým teplotám a tlaku.
 • Drátěné svorky: IP69 je běžně používáno u spojovacího a izolačního materiálu pro elektrické instalace s vyššími nároky na odolnost vůči prostředí, jako jsou například drátěné svorky.
Jan Šimečík
Jan Šimečík
Vše to začalo první Čtyřiosmšestkou, Siemensem 35i a PS1. Od té doby jsem věděl, že elektronika je moje láska, a dodnes mě to nepustilo. Právě proto jsem založil Toply.cz, abych mohl mé nadšení sdílet a po večerech pomáhat i ostatním. Předtím jsem vedl tým obsahových specialistů u jednoho nejmenovaného zeleného mimozemšťana.