IP66: Jak odolná je vlastně tato ochrana?

IP66 je stále jedna z nejvyšších stupňů krytí, ačkoliv je občas zastíněna ještě silnějšími hodnotami.

Jak to tedy v IP66 doopravdy je a kde se s ní můžete setkat?

To vám obratem prozradíme!

Co je IP66?

IP66 je hodnota stupně krytí (IP), který určuje ochranu zařízení před prachem a silnými proudy vody. Tyto kódy se skládají ze dvou číslic:

 • První číslice určuje ochranu proti vniknutí pevných částic a její rozmezí je od 0 do 6
 • Druhá číslice určuje ochranu proti vniknutí kapaliny a její rozmezí je od 0 do 9

IP66 je tak považováno za vysoce odolnou hodnotu, ať už z hlediska prachu nebo vody.

odolnost ochrany IP66

První číslice (6): Úplná ochrana proti prachu

První číslice 6 v IP kódu značí, že zařízení je zcela chráněno proti prachu nebo jakýmkoliv nečistotám. To znamená, že téměř nic nemá šanci dostat se dovnitř zařízení a poškodit jeho součástky nebo jinak snížit jeho životnost.

Druhá číslice (6): Ochrana proti silným proudům vody

Druhá číslice v IP66 značí, že zařízení je schopno odolat silným proudům vody, které by mohly poškodit méně odolná zařízení. Tato úroveň ochrany je obzvláště důležitá pro zařízení, která jsou používána v prostředí, kde je vystaveno většímu tlaku vody.

Jak probíhá testování?

Pro úspěšné získání IP66 kódu musí zařízení projít laboratorním testováním, které zahrnuje kontrolu úrovně ochrany proti prachu a vodě.

První test spočívá v umístění zařízení do uzavřené komory naplněné prachem. Zařízení je vystaveno prachu po dobu určenou příslušnými mezinárodními normami a poté se hodnotí množství prachových částic, které pronikly do jeho útrob.

Testování ochrany proti silným proudům vody probíhá po dobu 1 minuty na metr čtvereční, nejméně však 3 minuty, s vodním objemem 100 litrů za minutu, pod tlakem 100 kPa, a to na vzdálenost 3 metrů. Poté se kontroluje stav zařízení a přítomnost vody uvnitř. Testování musí být opakováno několikrát a ve více úhlech, aby se zajistilo, že zařízení splňuje všechny standardy.

Značí IP66 vodotěsnost nebo voděodolnost?

IP65 kód nabízí dostatečnou odolnost proti vodě, jelikož mu nevadí i silnější proud vody. Zařízení s tímto kódem však nejsou zcela vodotěsná, jelikož nejsou navržena pro úplné ponoření do vody, jako je tomu u vyšších hodnocení.

Je IP66 bezpečné pro sport?

IP66 je bezpečné pro sport, díky své vysoké odolnosti proti prachu i vodě.

Můžu s IP66 do deště?

Ano, zařízení s IP66 můžete s klidem používat i v dešti.

Můžu s IP66 do sprchy?

Zařízení s IP66 pevností by měla být odolná vůči vodě ze sprchy, ale doporučujeme se řídit specifikacemi výrobce, aby byla zajištěna maximální bezpečnost.

Můžu s IP66 plavat?

Zařízení s IP66 hodnocením nejsou navržena pro ponoření do vody, a tudíž nejsou vhodná pro plavání. Pro plavání a jiné vodní aktivity byste měli zvolit zařízení s vyšším stupněm krytí, například IP67 nebo IP68.

Je IP66 vhodné pro potápění?

IP66 není vhodné pro potápění.

Odolá IP66 slané vodě?

Zařízení s IP66 by měla být odolná vůči krátkodobému vystavení slané vodě, ale opakovaný kontakt se slanou vodou může snížit jejich odolnost.

Porovnání IP66 s ostatními hodnotami

Ačkoliv je IP66 vysokou hodnotu IP normy, ještě vyšší alternativy nabízejí ochranu, která by kdekoho mohla zajímat.

IP66 hodnotu tak můžeme porovnat s dalšími IP6X kódy:

 • IP69: IP69 poskytuje nejvyšší úroveň ochrany proti vodě, která zahrnuje odolnost vůči vysokotlakému, vysokoteplotnímu stříkání vody. IP66 dokáže rovněž zvládnout silné proudy vody, ale ne v tak extrémním tlaku jako IP69.
 • IP68: IP68 poskytuje vyšší úroveň ochrany proti vodě, která zahrnuje úplné ponoření do vody na určitou hloubku a dobu. Oproti tomu IP66 dokáže zvládnout silné proudy vody, ale už není testováno pro úplné ponoření.
 • IP67: IP67 poskytuje stejnou úroveň ochrany proti prachu jako IP66, ale se schopností odolávat krátkodobému ponoření do vody na hloubku do 1 metru. IP66 tak opět ztrácí na odolnosti vůči vodě.
 • IP65: IP65 poskytuje stejnou úroveň ochrany proti prachu jako IP66, ale je odolný pouze vůči stříkající vodě ze všech směrů. IP66 nabízí vyšší úroveň ochrany proti vodě, jelikož zvládne i silnější tlak.

Nebo s nižšími hodnotami IP ochrany:

 • IP55: IP55 značí pouze omezenou ochranu proti prachu a odolnost vůči ještě slabším proudům vody než IP66.
 • IP54: IP54 zvládne odolat stříkající vody ze všech směrů (ale s nižším tlakem než IP66) a navíc nabízí jen omezenou ochranu proti prachu. 
 • IP53: IP53 značí omezenou ochranu proti prachu a odolnost vůči stříkající vodě pod úhlem až 60°. 
 • IP52: IP52 nabízí jen částečnou ochranu proti prachu a odolnost vůči kapkám vody padajícím pod úhlem 15°. 
 • IP44: IP44 značí ochranu před cizími tělesy většími než 1 mm (například nástroje a dráty) a je odolné proti stříkající vodě ze všech směrů.
 • IP20: IP20 značí ochranu před cizími tělesy většími než 12,5 mm (například prsty) a nemá žádnou speciální ochranu proti vodě.

Kde je IP66 běžně používáno?

Díky vysoké odolnosti vůči prachu a silným proudům vody se hodnota IP66 často vyskytuje u různých zařízení, která musí fungovat v náročných podmínkách.

Mezi běžné aplikace s IP66 patří:

 • Sportovní sluchátka: IP66 je často využíváno u sportovních sluchátek s vyšší odolností, které je možné použít i venku při silném dešti nebo nadměrnému pocení.
 • Venkovní kamerové systémy: Bezpečnostní a IP kamery určené pro venkovní použití potřebují odolnost vůči prachu a silným proudům vody, proto mají často hodnocení IP66.
 • Osvětlení: Pro venkovní světla, jako jsou světla na ulicích, parkovištích nebo veřejných prostranstvích, které vyžadují zařízení s vysokou odolností vůči prachu a vodě, je IP66 ideální.
 • Automobilové aplikace: IP66 je také často používáno v automobilových aplikacích, jako jsou senzory parkování nebo vnější osvětlení vozidel, které musí být odolné vůči prachu a silným proudům vody.
 • Elektrické rozvaděče: Venkovní elektrické rozvaděče potřebují ochranu před prachem a vodou, aby mohly fungovat spolehlivě a bezpečně. IP66 hodnocení zajišťuje, že rozvaděče nebudou poškozeny v důsledku vystavení těmto stresorům.
Jan Šimečík
Jan Šimečík
Vše to začalo první Čtyřiosmšestkou, Siemensem 35i a PS1. Od té doby jsem věděl, že elektronika je moje láska, a dodnes mě to nepustilo. Právě proto jsem založil Toply.cz, abych mohl mé nadšení sdílet a po večerech pomáhat i ostatním. Předtím jsem vedl tým obsahových specialistů u jednoho nejmenovaného zeleného mimozemšťana.