Termotiskárna: Jak funguje, jaké má využití a kolik stojí?

Termotiskárna je specifický druh tiskárny. Kdy a kde se s takovým tiskem setkáte a jaké má výhody?

Jak funguje termotiskárna?

jak funguje termotiskárna

Termotiskárna využívá princip termotisku nebo též plným názvem termálního tisku. Zásadní roli při něm hraje teplo.

Nejdůležitější součástí těchto tiskáren je tisková hlava, která obsahuje velké množství polovodičových topných těles uspořádaných do přímky. Ty fungují jako tiskové body. Topná tělesa se zahřívají průchodem elektrického proudu.

Tyto body jsou následně přitlačovány na potiskovaný materiál. Zahřátím speciální vrstvy, která je implementovaná přímo v papíru nebo se na papír teprve otiskne, vznikne tisková stopa. Přesný princip tisku se odvíjí od konkrétní tiskové technologie.

Jaké jsou výhody termotiskáren?

Tyto tiskárny se používají pro všestranný tisk textu i grafiky a fotografií. V praxi termotiskárny nahradily především jehličkové tiskárny.

Právě při srovnání s jehličkovým tiskem jsou výhody termotiskáren nejvíce patrné: Jsou spolehlivější, rychlejší, ale i levnější. Velmi dobře použitelné jsou i tam, kde se vyžaduje odolnost vytištěného materiálu.

K výhodám termotiskáren patří kompaktní rozměry a díky tomu i snadná přenositelnost. Kromě malých tiskáren se však vyrábějí i velká průmyslová zařízení schopná vyprodukovat až desítky tisíc výtisků denně. Tiskárny se vyznačují i nenáročnou údržbou.

Typy termotisku

typy termotisku

Termotiskárny se podle způsobu tisku dělí ještě na další typy, což podmiňuje i specifické vlastnosti. Každý segment má zároveň své výhody a nevýhody.

Termotisk lze rozdělit na tři základní kategorie:

1. Přímý tisk

Přímý tisk vyžaduje používání speciálního termopapíru, který prochází tiskovou hlavou. Tento papír je opatřený tzv. termoreaktivní vrstvou, která změní barvu (zčerná) pod vlivem nahřátého tiskového bodu. V papíru tedy prakticky dochází k chemické reakci.

Výhodou je to, že tisk je rychlý a tichý. Termotiskárny jsou také relativně levné. Tyto tiskárny nepotřebují žádnou náplň, díky tomu je tisk velmi ekonomický.

Limitující je především to, že přímý tisk umožňuje vyprodukovat výhradně černobílou podobu výtisku. Kvalitativní omezení tkví v tom, že tyto tiskárny mají jen nízké rozlišení do 300 DPI.

Stejně tak je termovrstva poměrně náchylná na působení světla a slunečního záření. Termotisk proto v čase vybledne a nehodí se tedy pro dokumenty, které je potřeba uchovat dlouhodobě.

2. Termotransferový tisk

Termotransferový tisk specifický papír nepotřebuje, použitelný je třeba i běžný kancelářský papír. Princip tisku je ale mírně odlišný.

Tyto tiskárny potřebují speciální teplocitlivou pásku, ze které se působením tepla barva přenese na podklad. Termotransferová páska (TTR páska) obsahuje pigment, který je tvořen voskem a pryskyřicí v různém poměru.

Výhodou je tak i to, že termotransferová tiskárna je použitelná i pro tisk barevný včetně tisku fotografií. Ty jsou navíc velmi kvalitní a výtisk je odolný.

Výhodou termotransferových tiskáren je i to, že mohou tisknout vždy zároveň i na termopapír. K tisku se kromě papíru hodí i četné další materiály jako textilie (polyester), plast (polypropylen) a mnoho dalších.

Úskalím termotransferového tisku je především jeho nákladovost, a to jak co se týče pořízení tiskárny, tak i z pohledu nákladů na jeden výtisk.

Co se týče životnosti, tisková hlava se u termotransferových tiskáren vyznačuje životností delší než u zařízení pro přímý tisk. Nevýhodu je však nutné uvést také, ve srovnání s termotiskem mají tyto přístroje větší složitost tiskové mechaniky.

Další nevýhoda se pojí s používanými páskami. Na trhu se objevují pásky různých kvalit. Jak už bylo řečeno, liší se i poměr pryskyřice a vosku a pořídit si můžeme pásku pro různé vyžití.

Hledět bychom při jejich nákupu měli i na šířku tisku, typ tiskárny, materiál, který budeme potiskovat i na typ tiskových hlav (flat nebo near-edge). Parametrů je tedy poměrně dost a pro laika může být poměrně obtížné se v nich zorientovat.

3. Termosublimační tisk

Specifickým druhem tisku tvoří termo nebo sublimační tiskárny. Ty využívají princip sublimace, při němž dochází k přeměně barvy do plynného skupenství.

Tato barva je původně nanesena na barvovou fólii ve skupenství pevném. Pro tisk se používá speciální papír skládající se z několika vrstev. Ten dokáže barvivo v plynné podobě skrze otevřené póry absorbovat do své povrchové vrstvy. Následně po ochlazení dochází k přeměně barvy nazpět do pevného skupenství a k uzavření těchto pórů. Díky tomu je papír mimořádně pevný a odolný.

Protože pásky mohou být i barevné, hodí se termosublimační tisk pro tisk fotografií, přičemž výstup z tiskárny je v porovnání s jinými typ tisku skutečně kvalitní. A to i navzdory tomu, že nejčastěji se DPI tiskáren pohybuje na relativně nízké hodnotě 300 DPI.

Protože ale technologie tisku je odlišná, neboť obraz není složen z jednotlivých bodů jako u jiných tiskáren, vyznačuje se výsledek tenkými a neostrými liniemi. Což se nehodí pro tisk písma.

Nevýhodou je však to, že tisk fotografií na těchto tiskárnách je poměrně nákladný. Speciální fotopapíry jsou totiž poměrně drahé. I samotná tiskárna je dražší. V běžných domácnostech tato technologie stále není příliš rozšířená a trh nabízí jen omezený výběr.

Termosublimační tisk je navíc poměrně neekologický. Z pásek obsahujících barvy se použijí jen konkrétní místa a zbytek už zužitkovat nelze. Každá páska je proto na jednorázové použití a musí se poté vyhodit.

K čemu se termotiskárny využívají?

využití termotisku

S termotiskem se stále setkáte v praxi v mnoha specifických případech. Zejména je to:

1. Tisk štítků, etiket, stvrzenek a samolepek

Dominantní postavení mají termotiskárny hlavně u tisku účtenek, kde nahradily tradiční jehličkové tiskárny.

Hodí se i pro tisk štítků, etiket, stvrzenek a samolepek. Své místo tak mají hlavně v komerční sféře, případně v kanceláři.

2. Tisk z mobilního telefonu

Tisk z mobilu je dneš již velmi rozšířený, přičemž největší využití najdou mini tiskárnami k mobilu.

Protože většina uživatelů má zájem tisknout hlavně fotografie, používají se inkoustové a právě termotiskárny.

Velmi dobré uplatnění nalezl v této sféře hlavně termosublimační tisk. Tyto tiskárny jsou snadno přenositelné a na jediné nabití jsou schopny vygenerovat až desítky snímků.

3. Tisk šablon pro tetování

Bez moderních technologií se neobejdou ani umělci. V tomto případě konkrétně ti, kteří svou kreativitu otiskují na kůži klientů. Termotisk se uplatňuje také při tisku tetovacích šablon.

Limitem může být do značné míry pouze to, že se takovéto zařízení nehodí pro složité vzory a komplikovaně vystínovaná tetování.

Podle čeho vybírat termotiskárnu

výběr termotiskárny

Při nákupu termotiskárny je potřeba vzít v potaz některé nejdůležitější parametry. Konkrétně jsou to:

1. Rozlišení

Stěžejním parametrem tiskáren obecně je jejich rozlišení. Výjimkou nejsou ani termotiskárny. Také pro ně platí, že vyšší rozlišení dovolí kvalitnější tisk.

Na běžný tisk dokumentů stačí nízké rozlišení do 300 DPI. Při tisku účtenek se můžete spokojit i s 150 DPI. Pro tisk fotografií je zapotřebí rozlišení vyšší, nad 300 DPI.

2. Rychlost tisku

Standardně se rychlost tisku pohybuje kolem 100 a 150 mm/s. Některé modely tisknou i rychleji, až 250 mm/s.

S pomalejším tiskem musíte naopak počítat u tiskáren tenkých štítků. Rychlost tisku v takovém případě dosahuje kolem 20 až 30 mm/s.

Termosublimační tiskárny jsou schopny fotografii o rozměru 10 x 15 cm vytisknout za zhruba 47 sekund.

3. Šířka pásky

Maximální šířka pásky nebo štítku rozhoduje o tom, na jaký papír nebo štítky je možné tisknout.

Štítky se dodávají v roli. Většinou se setkáte se šířkou pásky v rozměru 62 a 104 mm. Ty jsou vhodné pro tisk účtenek a fotografií.

Na trhu se však objevují i tiskárny sloužící pro tisk tenkých štítků s šířkou od 3,5 mm.

4. Konektivita

Běžně termotiskárny obsahují USB port, díky čemuž je možné je připojit k moderním počítačům a notebookům. Některé z nich mají k dispozici i starší porty RS232 a LPT. U moderních tiskáren pochopitelně nechybí ani využití LAN připojení.

Protože výhodnější je v mnoha ohledech bezdrátové propojení tiskárny s počítačem nebo telefonem, využít můžete i přípojení přes WiFi.

Pro větší komfort při používání tiskáren samozřejmě může disponovat zařízení i některými nadstandardními funkcemi, jako je displej nebo nastavitelná šíře tisku.

Kolik stojí termotiskárna?

cena termotiskárny

Co se týče ceny, záleží hlavně na účelu využití tiskárny.

Pokud chcete skutečně maximálně ušetřit a spokojíte se s tiskem štítku, pořiďte si tzv. štítkovač v mechanickém nebo digitálním provedení. Hodí se pro tisk doma i v kanceláři. Běžné štítkovače lze koupit i za řádově stovky korun.

Tiskárny na štítky a etikety jsou dražší, základní modely začínají na ceně kolem 8000 Kč. Samozřejmě existují i pokročilá zařízení, jejichž koupi už vaše peněženka pocítí víc, neboť stojí desítky tisíc korun.

Máte-li zájem tisknout hlavně snímky do rodinného alba, potěší vás, že mini tiskárny k mobilu nejsou cenově příliš náročné, počítejte s rozmezím okolo 2000 až 5000 Kč.

O něco dražší jsou pokladní a EET tiskárny. V tomto případě se ceny pohybují přibližně mezi 6000 a 9000 Kč.

Jan Šimečík
Jan Šimečík
Vše to začalo první Čtyřiosmšestkou, Siemensem 35i a PS1. Od té doby jsem věděl, že elektronika je moje láska, a dodnes mě to nepustilo. Právě proto jsem založil Toply.cz, abych mohl mé nadšení sdílet a po večerech pomáhat i ostatním. Předtím jsem vedl tým obsahových specialistů u jednoho nejmenovaného zeleného mimozemšťana.