Sublimační tiskárna: Jak funguje, jaké jsou její výhody a kde se využívá?

Sublimační tisk (také termosublimační tisk) je specifickou technologií, který se výrazně liší od známějšího laserového či inkoustového tisku.

V čem tkví rozdíl, jaké má tento typ tisku přednosti a kde se s ním můžete nejčastěji setkat?

Co je sublimační tiskárna?

termosublimační tisk
foto: Marco Verch (CC 2.0)

Sublimační tiskárna je druhem speciálního zařízení určeného pro tisk. Setkat se můžete s českým označením termosublimační tiskárna nebo s anglickým ekvivalentem dye-sublimation printer, případně zkráceně dye-sub printer.

Technologii, jakou tato tiskárna využívá, bychom velmi zjednodušeně mohli přirovnat ke klasickému vyvolávání fotografií. Využívá chemický proces, tedy ve srovnání s ostatními druh tisku nejde o technologii mechanickou nebo elektrostatickou.

Princip fungování sublimace

Termosublimační tiskárny fungují na principu tzv. sublimace. To je stav, kdy dochází ke změně skupenství z pevného na plynné bez kapalného mezistupně.

Tiskárna tiskne tak, že tisková hlava zajistí zahřátí speciální pásky s barvou. Teplem poté dojde k odpaření barvy a jejímu přenesení na příslušné médium. Následně barva opět ztvrdne a změní skupenství do pevného.

U tiskové hlavy tedy dochází ke změně teploty, čímž tato součást tiskárny zároveň ovlivňuje množství tištěné barvy i její odstín. A to zcela plynule. Teplotní profil tiskové hlavy se mění přibližně každou setinu vteřiny.

Rozdíly mezi sublimací a klasickým tiskem

Hlavní rozdíl u termosublimačního tisku tkví hlavně v tom, že jednotlivé barevné složky se nanášejí na papír postupně.

Co se týče laserové tiskárny, ta funguje tak, že se vytváří náboj na světlocitlivý válec. Optická soustava společně s laserem na válec vypálí požadovaný obraz. V místech zásahu laserem válec náboj, zjednodušeně řečeno, ztrácí. Právě v těchto místech pak na válec přilne toner neboli barevný prášek. Z něj se obtiskne na papír, na který je v závěrečné fázi tisku zafixován. Tisknout se však nemusí jen na papír, médiem může být jakýkoli materiál, který je adekvátně tepelně odolný.

Inkoustová tiskárna, kterou má doma asi nejvíc běžných uživatelů, funguje odlišně. Inkoust je v této technologii na papír vstřikován v podobě drobných kapek o velikosti cca 35 pl.

Jaké jsou výhody sublimačního tisku?

Výhodou tisku je to, že dosahuje poměrně výrazných odstínů. Termosublimační tiskárny mají dobrý barevný gamut, tedy rozsah barev, které jsou schopny zaznamenat.

Nicméně je potřeba počítat s tím, že sublimační tisk není schopen zajistit stoprocentní barevnou věrnost vůči předloze. Problém mají termosublimační tiskárny především s reprodukcí zářivých odstínů.

Tisk je jinak nicméně kvalitní, schopný reprodukovat i drobné detaily, odolný a stálý. A to vše při poměrně nízkých nákladech.

Do nákladů je nutné zahrnout i provozní náklady zařízení. Tyto tiskárny jsou bezúdržbové a minimálně poruchové, neboť obsahují minimální množství pohyblivých částí.

Nehrozí u nich to, že by mohl inkoust zaschnout a nevyžadují ani proplachování tiskové hlavy. Celá technologie je proto velmi spolehlivá.

Konstantní náklady lze považovat za výhodu i nevýhodu zároveň. Náklady se neliší bez ohledu na zaplnění, nicméně si lze nutné výdaje na tisk dopředu spočítat a s tímto kalkulovat v rozpočtu.

Má termosublimační tisk nějaké nevýhody?

K nevýhodám termosublimačního tisku patří v první řadě malá flexibilita. Médium striktně musí odpovídat velikosti pásky.

Navíc lze potiskovat pouze speciální papír nebo jiné materiály opatřené sublimační vrstvou s pórovitým povrchem, kde může ulpět barva.

S použitou páskou už nelze znovu tisknout. To znamená, že je možné ji využít pouze pro jednorázový tisk, vždy se tak musí použít nová fólie pro každý další tisk. A to i tehdy, pokud určitou barevnou část vůbec nevyužijete, páska je použitím znehodnocena.

Sublimační tisk má zároveň v tomto směru poměrně vysokou spotřebu.
Nevýhodou je i vyšší cena speciálních fotopapírů, což generuje vyšší náklady na tisk fotografií touto metodou.

K nevýhodám patří i nízká rychlost sublimačního tisku. Obecně trvá tisk cca kolem minuty – vytištění fotografie o rozměrech 10 × 15 cm zabere přibližně 47 sekund. V úvahu je potřeba vzít to, že se tento typ tisku nehodí pro tisk dokumentů a obrazů s jednoduššími liniemi.

Limitující je i to, že tisk běžného snímku ve velikosti 10 × 15 cm je prakticky nejčastější. S touto tiskárnou není příliš dobře možné tisknout větší formát fotografie než 20 × 30 cm, neboť tyto tiskárny nejsou obecně dostupné.

Náplně termosublimačních tiskáren

náplň do sublimační tiskárn
foto: DMahalko (CC 3.0)

Jak už bylo vzpomenuto, tiskárna potřebuje pro svůj provoz speciální pásky. Tento nosič barviva se nazývá ribbon a jde o polyesterovu fólii s barvou.

Nejčastěji jsou to ribbony typu CMY, respektive CMYO, které obsahují čtyři vrstvy:

  • Cyan (azurová)
  • Magenta (purpurová)
  • Yellow (žlutá)
  • Overcoat (ochranná vrstva)

CMYK model obsahuje kromě zmíněných základních barev navíc i černou. Další odstíny se kombinují z původních barev.

Poslední ochrannou vrstvu si můžeme představit prakticky jako „zalaminování“ finálního výsledku pomocí velmi tenké laminační fólie.

Černá barva zde tedy chybí, což však u současných tiskáren již vážný problém co se kvality tisku týče, nebývá. V praxi se však již objevují i pásky obsahující černou barvu i ochrannou vrstvu.

Jaká jsou specifika sublimačního papíru

Médiem, na které se přenáší barva, může být například textil, ale i plastová kartička. V domácích podmínkách jde nejčastěji o speciální fotopapír.

Tento papír se skládá z několika vrstev, tvoří jakýsi sendvič. Přičemž vrchní vrstva je schopna působením tepla otevřít póry. Ochlazením se následně svrchní vrstva zase uzavře, což zvyšuje právě odolnost tisku před působením UV záření, proti odření i vlivu vody. Tento papír je pevný a odolný, což umožňuje tiskárny využít i při eventovém tisku.

Co je sublimační barvivo?

Nosičem barviva je fólie, kterou je nutné pořídit vždy v balení s papírem a vytvořit tak výstup v požadovaném formátu.

K přenosu barviva z válečku na papír se používá běžně teplota od 175 °C. Celý proces je díky výše popsanému principu „suchý“. Výtisky jsou proto ihned po tisku připraveny k manipulaci.

Celý proces je zároveň maximálně čistý, neboť žádné tekuté barvivo, které známe z tradičního inkoustového tisku, zde užíváno není.

Sublimační papíry a pásky jsou citlivé na kožní oleje, které narušují schopnost barviva sublimovat z pásky na papír. Musí být také zbaveny prachových částic. To může vést k tomu, že se na výtisku mohou objevit malé barevné skvrny.

Jaké je využití sublimačního tisku?

Termosublimační tisk v poslední době znovu nabývá na popularitě. Setkat se s ním můžete zejména v následujících oblastech.

1. Tisk na textil, hrnky a další předměty

sublimační tisk na triko

Nejčastěji se s tímto druhem tisku setkáte u potiskování textilu, například sportovních dresů. Hodí se i pro tisk transparentů, vlajek či reklamních bannerů.

Potisknout lze ale i jiné materiály jako sklo nebo keramika. Velmi často se tiskne takto i na hrnečky.

Možné je podobným způsobem vyrábět drobné propagační předměty, jako jsou třeba podložky pod myš.

2. Tisk z mobilního telefonu

sublimační tisk z mini tiskárny k mobilu

Malé termosublimační tiskárny lze využít také jako zařízení umožňující okamžitý tisk z digitálního fotoaparátu nebo mobilního telefonu. Takové zařízení se pak nazývají jako mini nebo přenosné tiskárny.

Podobně jako „velké“ protějšky se hodí hlavně na tisk fotografií. Hned si vytisknete momentku z dovolené nebo selfie na party, podobně jako ikonický Polaroid.

4. Foto kiosky

Tisk fotografií například ve fotokioscích a samoobslužných automatech rovněž využívá technologii termosublimace.

Běžně se tak s tímto typem tisku lze setkat v nákupních centrech, drogeriích nebo v copycentrech, případně na společenských událostech, jako jsou svatby.

Lze si pořídit tiskárnu pro domácí použití?

Tiskárny pro běžný domácí tisk termosublimační technologií, jak vyplývá z předešlých řádků, stále existují.

Jsou již dokonce poměrně dobře dostupné, nejlevnější modely lze pořídit kolem 1000 Kč. Ty kvalitnější se pohybují okolo 5000 Kč. Jde tedy i pro použití běžným uživatelem poměrně dobře dostupnou technologii.

Pro srovnání ještě dodejme, že u profesionálních tiskáren vycházejí jednotlivá zařízení běžně řádově na několik desítek tisíc korun.

Jan Šimečík
Jan Šimečík
Vše to začalo první Čtyřiosmšestkou, Siemensem 35i a PS1. Od té doby jsem věděl, že elektronika je moje láska, a dodnes mě to nepustilo. Právě proto jsem založil Toply.cz, abych mohl mé nadšení sdílet a po večerech pomáhat i ostatním. Předtím jsem vedl tým obsahových specialistů u jednoho nejmenovaného zeleného mimozemšťana.