Díky EU získáte 12měsíční záruku navíc pro opravu vašeho telefonu (která bude ještě dostupnější)

Evropská unie udělala významný krok vpřed v ochraně spotřebitelů a podpoře udržitelné spotřeby, když dosáhla dočasné dohody o nové legislativě práva na opravu.

Tento legislativní krok znamená, že prodejci budou nyní povinni poskytnout spotřebitelům dodatečnou 12měsíční záruku na produkty, které byly opraveny v rámci stávající záruky.

To má za cíl nejen posílit důvěru a spokojenost zákazníků, ale také podpořit dlouhodobější používání elektroniky a jiných spotřebních zboží.

Co všechno novela přinese?

Místo nové elektroniky opravte tu stávající

V rámci nových opatření, která Evropská rada představila v tiskové zprávě, je jedním z klíčových bodů rozšíření záruční doby.

Prodávající tak budou povinni prodloužit standardní záruční dobu o dalších 12 měsíců po opravě produktu, která byla provedena v rámci původní záruky. Kromě základního rámce, který stanovuje EU, mají členské státy – jako ČR – možnost tuto dodatečnou záruční dobu ještě prodloužit.

A to není vše – nová legislativa klade výrobce před další zásadní požadavek: Ti musí nabízet náhradní díly za „rozumnou“ cenu a zároveň nesmějí jakkoliv bránit používání použitých dílů. 

Tímto opatřením EU jasně signalizuje svůj záměr bojovat proti plánovanému zastarávání a podpořit ekonomiku zaměřenou na opravy, což by mělo vést k větší udržitelnosti a snížení odpadu. A také spokojenosti nás, spotřebitelů.

Oprava bude výhodnější a dostupnější

V legislativě se skrývá celá řada opatření, která mají za cíl usnadnit a zpřístupnit opravy spotřební elektroniky, jako jsou mobilní telefony nebo třeba pračky.

Jedním z klíčových aspektů je povinnost výrobce, aby poskytovali informace o dostupných náhradních dílech přímo na svých webových stránkách. Tím se zvyšuje transparentnost a umožňuje spotřebitelům i nezávislým opravárnám lepší přístup k potřebným komponentám.

Dále legislativa zakazuje výrobcům jakékoliv omezení používání použitých nebo 3D tištěných náhradních dílů nezávislými opraváři. Tím se otevírá cesta pro širší využití pozáručních trhů s díly a podporuje se ekonomika sdílení, což je důležitý krok k dosažení udržitelnější spotřeby.

Legislativa rovněž ukládá výrobcům povinnost provádět opravy v rozumném čase a za rozumnou cenu, pokud oprava není poskytována zdarma. Tímto opatřením se má zabránit situacím, kdy by cena opravy byla neúměrně vysoká ve srovnání s nákupem nového výrobku, což by mělo motivovat spotřebitele dávat přednost opravám před výměnou za nový produkt.

Vznikne Facebook pro opraváře?

V neposlední řadě EU plánuje zavedení online platformy pro opravy, která bude sloužit jako centrální bod pro hledání opravářů po celé Evropě.

Hlavním přínosem této platformy bude snížení bariér při vyhledávání oprav, ať už jde o obtížnost nalezení opraváře specializovaného na konkrétní značku nebo model, nebo o nedostatek informací o cenách a kvalitě poskytovaných služeb. Spotřebitelé tak budou mít možnost srovnávat různé nabídky a vybrat si službu, která nejlépe odpovídá jejich potřebám a očekáváním.

Platforma také podpoří malé opravárenské podniky a nezávislé servisy tím, že jim poskytne větší viditelnost a přístup k širší zákaznické základně. To může vést k větší konkurenci na trhu s opravami, což by mohlo mít za následek lepší služby a konkurenční ceny pro spotřebitele.

Zavedení online platformy pro opravy je tedy důležitým krokem k posílení ekonomiky oprav v EU, podpoře udržitelné spotřeby a ochraně práv spotřebitelů. Nabízí jedinečnou příležitost pro spotřebitele i opraváře, jak se aktivně zapojit do udržitelnějšího způsobu života a podnikání.

Jan Šimečík
Jan Šimečík
Vše to začalo první Čtyřiosmšestkou, Siemensem 35i a PS1. Od té doby jsem věděl, že elektronika je moje láska, a dodnes mě to nepustilo. Právě proto jsem založil Toply.cz, abych mohl mé nadšení sdílet a po večerech pomáhat i ostatním. Předtím jsem vedl tým obsahových specialistů u jednoho nejmenovaného zeleného mimozemšťana.